Nowa Rada ds. Niepełnosprawnych

Nowa Rada ds. Niepełnosprawnych
Fot. Adminstrator

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium przez najbliższe cztery lata będzie wspierać gospodarza regionu w kreowaniu polityki społecznej.

W skład rady wchodzą przedstawiciel wojewody, reprezentanci prezydenta Torunia i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych:

Aleksandra Poeplau – pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny, przedstawiciel wojewody kujawsko-pomorskiego;

Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski;

Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski;

Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja;

Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie;

Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom;

Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy.

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym, uczestniczącym w kreowaniu tych segmentów regionalnej polityki społecznej, które są adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy została powołana w 2003 roku. Nowa kadencja, która będzie piątą w jej historii, rozpoczyna się 25 września. Misją rady jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.

Print Friendly, PDF & Email