Niezwykła książka - Powrót Beethovena

Niezwykła książka - Powrót Beethovena
Fot. materiały wydawcy

Prof. Henryk Skarżyński napisał powieść filmową pt.: „Powrót Beethovena”, w której przez pryzmat tragedii znanego kompozytora i pianisty pokazane są osiągnięcia artystyczne jego pacjentów w Światowym Centrum Słuchu i innych miejscach oraz osiągnięcia programu leczenia głuchoty w Polsce.

Problem wad słuchu już dawno stał się chorobą cywilizacyjną. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 466 mln ludzi na świecie ma bardzo poważne wady słuchu, a inne zaburzenia słyszenia dotyczą ok. 1 mld. Te liczby będą tylko rosnąć, a mimo to wiedza o problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia wciąż nie jest
powszechna.

Powieść trafia do czytelników 26 marca, a więc w rocznicę śmierci Ludwiga van Beethovena, który tworzył arcydzieła muzyczne pomimo walki z postępującą głuchotą.

W książce „Powrót Beethovena” przedstawione zostały różne drogi życiowe dzieci, które urodziły się głuche w różnych miejscach na świecie. Autor uzmysławia czytelnikowi, że w dalszym ciągu wiedza o tych problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia nie jest wystarczająca. Bohaterowie powieści zmagają się na co dzień z wieloma
przeciwnościami. Pokazane są ich losy – jako początkowo niesłyszących, a następnie dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia – słyszących młodych ludzi, ich problemy w szkole, środowisku młodzieżowym, sportowym, uniwersyteckim oraz dorosłym. Opisując przykładowe losy bohaterów pokazane są problemy i osiągnięcia związane z ich rozwojem
słuchu, mowy, opanowywania kolejnych języków, kształcenia i doskonalenia umiejętności artystycznych – muzycznych i wokalnych. Czytelnik towarzyszy bohaterom przez ich całą drogę
powrotu do świata dźwięku i swobodnej komunikacji z otoczeniem.

– Pomysł napisania powieści zrodził się już kilka lat temu. Moi pacjenci czasem żartowali, że gdyby Beethoven żył w naszych czasach, to na pewno bym umiał i mógł mu pomóc. Choć jestem pewien, że w Światowym Centrum Słuchu kompozytor mógłby otrzymać najlepszą pomoc z
możliwych, to zawsze nurtowało mnie pytanie czy wówczas stworzyłby tak wiele pięknych utworów, którymi się zachwycamy? Te myśli w końcu zaowocowały rozpoczęciem prac nad scenariuszem filmu fabularnego oraz powieści o osiągnięciach współczesnej nauki, medycyny, moich pacjentów, przeplatanej elementami autobiograficznymi i wspomnieniami Beethovena
– mówi prof. Henryk Skarżyński, autor książki, założyciel i dyrektor Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W książce pokazane zostały także osiągnięcia polskiej nauki i medycyny, które stały się podstawą najnowszych osiągnięć technologicznych pozwalających nieść pomoc prawie każdemu. Opisany został również fragment działalności Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – największej w skali międzynarodowej jednostki, w której wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

– Osiągnięcia bohaterów książki, ich bliskich i otoczenia, które ich wspierało i wspiera, wpisują się w aktualne, rzeczywiste, międzynarodowe kontakty naukowe lekarzy i innych specjalistów oraz tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce i dotknęły polskie społeczeństwo. Międzynarodowy charakter wielu zdarzeń oraz różna narodowość bohaterów pokazują, że nauka i medycyna nie zna granic, tak jak nie znamy nadal granic możliwości człowieka, który rodząc się głuchym może być – po zastosowaniu skutecznego leczenia – wspaniałym artystą, np.: muzykiem. To uświadamia nam wszystkim, jak wielkie znaczenie ma muzyka w rozwoju człowieka oraz w jakim stopniu wpływa ona na rozwój współczesnych społeczeństw. Muzyka posiada również właściwości terapeutyczne, które dają wsparcie pacjentom w terapii wielu schorzeń – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Jednym z celów tej powieści jest pokazanie, że wiedza o problemach ze słuchem oraz o skutecznych możliwościach ich leczenia nie jest we współczesnym społeczeństwie wystarczająca. Bohaterowie książki zmagają się na co dzień z wieloma przeciwnościami, a śledzenie ich losów przypomina zmultiplikowany symbolicznie powrót do naszej świadomości
wielkiego kompozytora Ludwiga van Beethovena.

W „Powrocie Beethovena” czytelnik ma okazję poznać też pewne historie dotyczące tytułowej postaci Ludwiga van Beethovena, napisane z perspektywy odczuwanych przez niego emocji i zmagań z postępującą głuchotą, która była przyczyną jego życiowego dramatu. W książce prof.
Skarżyński wykorzystał fragmenty jego listów i zapisków, dzięki którym czytelnik poznaje Beethovena przez pryzmat codziennych zmagań z otaczającą go rzeczywistością, w której na plan pierwszy często wysuwały się nieustanna troska o byt i walka z przewlekłymi chorobami.

Poznajemy niezwykle bogaty świat uczuć kompozytora – jego radości i uniesienia, ale też ból, strach i cierpienie. Te uczucia znane są wszystkim pacjentom Światowego Centrum Słuchu.

W powieści zostało umieszczonych kilkadziesiąt rycin dotyczących różnych sytuacji nawiązujących do toczących się równolegle akcji. Czytelnik może skorzystać z umieszczonych obok nich kodów QR i odtworzyć różne prawdziwe historie filmowe oraz animacje z ostatnich 48 lat, które przechowały się w zbiorach autora lub Światowego Centrum Słuchu. Stanowią one pewną dodatkową atrakcję, dokumentującą zwyczajne i przełomowe wydarzenia.

Każdy pacjent Instytutu to osobna historia powrotu do świata dźwięków, a tych przez lata zebrało się dziesiątki tysięcy. Ten wielki sukces to efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego – pomysłodawcy, inicjatora, założyciela placówki i jego zespołu, który 30 lat temu rozpoczął programu leczenia głuchoty w Polsce, następnie przeprowadził wiele pionierskich w skali
światowej operacji. Z Jego inicjatywy i na podstawie przygotowanego przez niego programu 25 lat temu powołany został Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodący obecnie w Polsce instytut badawczy i wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę
osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Print Friendly, PDF & Email