Niemożliwe? Jak uważasz!

Niemożliwe? Jak uważasz!
Fot. nadesłane

Czas zapomnieć, że jest „niemożliwe” lub udowodnić, że słowo to nie ma żadnego znaczenia – co można z tego mieć? Satysfakcję i życie, na jakie się zasługuje. Kiedy te cele zostaną już osiągnięte, czas na nagrodę honorową Mr. Disabled. To już druga edycja konkursu.

Stowarzyszenie „Górnośląski Skarabeusz” stworzyło alternatywę angażującą panów, będącą odpowiednikiem konkursu Lady D., który ma już 15 lat. Nad wszystkim czuwa grupa wolontariuszy – ludzie, którzy nie przechodzą obojętnie obok miejsc, w których można pomóc.

– Realizując nasze cele statutowe działamy na rzecz rehabilitacji społecznej, medycznej i zawodowej mieszkańców Górnego Śląska – wspomina prezes stowarzyszenia Ewa Sprus.

Celem konkursu jest przede wszystkim uhonorowanie mężczyzn z niepełnosprawnością, docenienie ich wkładu w społeczeństwo w różnych dziedzinach życia. Jednym z ważnych celów jest także promowanie postaw wśród tego społeczeństwa – nagroda zostanie przyznana osobie, która świeci przykładem. Jest to znaczące wyróżnienie.

Laureaci będą mogli zdobyć je w czterech kategoriach. Pierwsza z nich to Kultura i Sztuka, w której miejsce na zgłoszenia znajdą ludzie działający właśnie w tym obszarze. Kolejna to Sport – życie aktywne, pełne energii i fizycznych barier, które zostały złamane – to coś, co zasługuje na uznanie. Kategoria Życie Społeczne to działalność związana z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub też angażującymi się w przedsięwzięcia społecznie użyteczne. Docenić należy też osoby, których codzienne życie zawodowe jest godne naśladowania – czyli kategoria Życie Zawodowe.

Nagroda jest dla wyjątkowych osób z całej Polscki. Jest to jedyne takie wyróżnienie w życiu – nie można zostać Mr. Disabled po raz drugi. Kim trzeba być, by mieć szansę ją otrzymać? Warunkiem jest bycie osobą niepełnosprawną w świetle polskiego prawa i posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kiedy już wszystkie warunki zostały spełnione, czas na złożenie wniosku. Kandydata może zgłosić organizacja społeczna: stowarzyszenie, związek, fundacja bądź kościelna osoba prawna. Może to też być osoba fizyczna lub instytucja pozarządowa. Do wniosku trzeba dołączyć zgodę kandydata na udział w konkursie i jego fotografię. Jeśli ten nie ma ukończonych 18 lat, wówczas zgoda musi być podpisana przez opiekuna prawnego.
Pierwotna idea to uhonorowanie niepełnosprawnych mężczyzn, którzy działają mimo nieustających przeciwności. Życie – przysłowiowo – to walka. Niestety, niektórzy mają do pokonania więcej barier niż inni.

– Od 2013 roku jesteśmy organizatorami „Górnośląskiego Balu Charytatywnego”. Za pozyskane środki zakupiliśmy dwie pompy infuzyjne i defibrylator dla Oddziału Pediatrii Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach, dołączyliśmy się do sfinansowania leczenia dwójki dzieci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Stowarzyszenie zakupiło około 550 paczek świątecznych, które zostały wręczone przez Św. Mikołaja dzieciom w okolicznych szpitalach, domu dziecka i wybranej rodzinie zastępczej – opowiada prezes stowarzyszenia Ewa Sprus.

Stowarzyszenie działa na wielu przestrzeniach, przyznaje też nagrody firmom i osobom, które wykazują się zaangażowaniem związanym z celami charytatywnymi. Są to nagrody: „Górnośląskie Złote Serce” i „Srebrne Skarabeusze”. Konkurs Mr. Disable to wisienka na torcie ich działalności.
– Prosimy Państwa o nominacje Panów, dla których otrzymanie tej prestiżowej nagrody będzie wyrazem naszego szacunku i podziękowaniem za ich determinację, dawanie przykładu pokonywania barier, a dla innych osób niepełnosprawnych motywacją w chwilach zwątpienia – dodaje prezes stowarzyszenia Ewa Sprus.

Konkurs w istocie nie jest rywalizacją, ale prezentacją wzorów, z których można brać przykład. Kandydatury można nadsyłać do 15 kwietnia, szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia. Gala wręczenia statuetek już 10 maja 2019 .

„Razem z Tobą” jest patronem medialnym konkursu „Mr. Disabled”.

Print Friendly, PDF & Email