Niedzielski: Projekt nowelizacji ustawy dot. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych jest w parlamencie

Niedzielski: Projekt nowelizacji ustawy dot. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych jest w parlamencie
Fot. Pixabay

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych został już przyjęty przez rząd i w tej chwili jest w parlamencie – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że niezależnie, kiedy będzie uchwalona, wszystkie sytuacje związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi będą rekompensowane.

Na antenie Polsat News szef resortu zdrowia pytany było o projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Ma on zapewnić środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie odszkodowania w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

– Ten projekt został już przyjęty przez rząd i w tej chwili jest w parlamencie – powiedział Niedzielski. – Niezależnie od tego, kiedy ta ustawa będzie uchwalona, to wszystkie sytuacje związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi będą rekompensowane – niezależnie od tego, czy miały miejsce przed wejściem ustawy w życie, czy po wejściu – wyjaśnił szef resortu zdrowia. Zaznaczył, że w tym przypadku prawo będzie działało wstecz.

– Jeżeli hospitalizacja będzie trwała 10 dni i więcej, to – w zależności do długości pobytu w szpitalu z tytułu niepożądanego odczynu poszczepiennego – będzie odpowiednia kompensacja – powiedział Niedzielski.

Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami, maksymalnie 60-dniowym, terminie na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł.

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj., które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Głównym źródłem finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.

Z kolei w przypadku szczepionek kupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Minister pytany, jak często dochodziło do różnego rodzaju niepożądanych odczynów poszczepiennych, tzw. nopów, wskazał, że „to są promile w odniesieniu do liczby szczepień”.

Poinformował, że w grupie osób z upośledzoną odpornością dawkę dodatkową przyjęło już blisko 90 tys. pacjentów. Natomiast dawkę przypominającą przyjęło ponad 240 tys. osób. I ich liczba systematycznie rośnie.

Zapowiedział też, że Polska, jeśli będzie kupowała kolejne szczepionki, to zdecyduje się na preparaty mRNA. – Będziemy koncentrowali się na technologii mRNA – wskazał.

Zapewnił, że zasoby, które Polska zakupiła, wystarczą na zaszczepienie całej populacji w kraju. – Zabezpieczaliśmy szczepionkę dla każdego Polaka. Jeżeli mamy ryzyko, że preparaty będą przeterminowane, to je odsprzedajmy czy przekazujemy, jako darowiznę – wyjaśnił Niedzielski. (PAP)

Magdalena Gronek
Print Friendly, PDF & Email