Nie tracić talentów - kampania na rzecz niepełnosprawnych studentów

Nie tracić talentów - kampania na rzecz niepełnosprawnych studentów
Fot. pixabay.com

Ruszyła kampania „Nauka bez Barier”, realizowana pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma ona zwiększać dostępność edukacji akademickiej i nauki dla osób z niepełnosprawnościami.

Stworzona w ramach kampanii platforma www.naukabezbarier.pl ma łączyć naukowców, także niepełnosprawnych, z przedsiębiorcami, którzy mogą skomercjalizować ich wynalazki lub zaangażować się we współpracę badawczą. To także oferta uczelni otwartych na studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi lub trudnościami społecznymi.

Zakładka Kompendium wiedzy zawiera zbiór przydatnych i praktycznych informacji dla biznesu, środowiska akademickiego, osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich szeroko zainteresowanych kwestią nauki i przedsiębiorczości. W sekcji tej znajdują się m.in. informacje dotyczące jednostek realizujących projekty badawcze oraz praktyczne porady w zakresie właściwego zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością czy zasady rekrutacji do szkół doktorskich.

– W ramach kampanii Nauka bez Barier chodzi również o zachęcenie uczelni do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia z chorobami przewlekłymi, czy też z zespołem Aspergera lub z dysleksją. Chodzi o to, abyśmy jako społeczeństwo nie stracili żadnego naukowego talentu, bo są to wartościowi ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju kraju – podkreśla prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus, która jest organizatorem projektu.

O tym, jak wynalazki osób niepełnosprawnych służą ludziom i nauce, mówi bohater internetowego spotu kampanii (patrz filmik u góry).

Jan Szuster jest wynalazcą, który w trakcie pracy naukowej stracił wzrok. Spot prezentuje jego elektroniczne innowacje przeznaczone m.in. dla osób niewidomych. Zdaniem Szustra, 80 proc. pracy przy tego typu konstrukcjach można wykonywać bezwzrokowo, a 10-osobowy zespół elektroników mógłby składać się z 8 osób niewidomych. Bohater filmu wspomina Stephena Hawkinga, który „w zasadzie sprawny miał tylko mózg – ale jakże sprawny!”.

Jak szacuje Fundacja Neuron Plus, w Polsce po 1989 roku udało się wiele zrobić w dziedzinie dostępności edukacji na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych. Na progu przemian ustrojowych i gospodarczych na studiach było zarejestrowanych kilkaset osób niepełnosprawnych i był to ułamek procenta społeczności akademickiej w całym kraju. Obecnie stanowią one przeciętnie ok. 2 proc. wszystkich studentów – obecnie jest to grupa około 25 tys. osób.

Powołując się na Najwyższą Izbę Kontroli organizatorzy kampanii zaznaczają, że w niektórych uczelniach proces kształcenia osób z niepełnosprawnością wciąż nie odbywa się na zasadach, które dotyczą osób sprawnych. Jest to związane nie tylko z barierami architektonicznymi, ale także wynika z utrudnień w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.

PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email