NFZ uruchamia specjalną infolinię ws. koronawirusa

NFZ uruchamia specjalną infolinię ws. koronawirusa
Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny w specjalnym komunikacie przypomina o zasadach postępowania w przypadku osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Uruchomiona została także specjalna infolinia pod którą można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

– Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że w Polsce jak dotąd nie zanotowano żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, ale jak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski, jest to tylko kwestia czasu.

Wczoraj uruchomiona została specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina także o przestrzeganiu zasad higieny, tj. częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są jednak zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Fot. Główny Inspektorat Sanitarny
Źródło: GIS / Ministerstwo Zdrowia
Fot. GIS
Print Friendly, PDF & Email