NFZ opublikował rozszerzone wyjaśnienia o dodatkach dla medyków walczących z COVID-19

NFZ opublikował rozszerzone wyjaśnienia o dodatkach dla medyków walczących z COVID-19
Fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę rozszerzone wyjaśnienia o dodatkach dla medyków walczących z COVID-19. Przypomina w nich m.in., że dodatkowe wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu.

NFZ przekazał, że oddziały wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, i o wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad br.

Fundusz poinformował, że przekaże placówkom medycznym należne pieniądze w terminie trzech dni, pod warunkiem że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia.

NFZ zaznaczył, że czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Fundusz wyjaśnił, że nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia ministra zdrowia.

Jak wskazał NFZ, udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

– To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego – wyjaśnia NFZ.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Za ich przekazanie odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Minister zdrowia poleceniem z 1 listopada 2020 r. zobowiązał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują już osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie): wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym: zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie ministra zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Od 1 listopada 2020 r. dodatek został podwojony i wynosi 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Print Friendly, PDF & Email