NCN: 12 mln zł na badania dot. koronawirusa oraz pandemii COVID-19

NCN: 12 mln zł na badania dot. koronawirusa oraz pandemii COVID-19
Fot. Pixabay

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs na badania nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz pandemią COVID-19. Naukowcy otrzymają 12 mln zł na poszerzanie wiedzy w tym zakresie – poinformowała agencja w czwartek.

Ogłoszony pod koniec marca konkurs „Szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” miał na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii.

Jak poinformowało w czwartek NCN, konkurs był przeprowadzony w ekspresowej formule przy zachowaniu najwyższych standardów ich oceny.

– Na złożenie wniosków naukowcy mieli jedynie dwa tygodnie, zaś ocena została wykonana zaledwie w miesiąc. Pomimo tak krótkiego terminu naboru, konkurs cieszył się dużą popularnością, w związku z czym zdecydowano się na zwiększenie budżetu, który pierwotnie wynosił 10 mln zł – czytamy w informacji prasowej przesłanej PAP.

W komunikacie poinformowano, że badacze złożyli 262 wnioski na łączną kwotę ponad 140 mln zł, z czego do oceny merytorycznej skierowano 259. Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln zł przyznano 19 projektom. W naukach o życiu finansowanie otrzymało 12 wniosków, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – 4, zaś w naukach ścisłych i technicznych – 3.

– Ogłosiliśmy ten nietypowy dla NCN konkurs, biorąc pod uwagę szczególną sytuację wynikającą z pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 i światowej pandemii. Oczekiwaliśmy, iż jego ogłoszenie spowoduje podjęcie prac badawczych, umożliwiających włączenie się naukowców pracujących w Polsce w światową walkę z chorobą COVID-19. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania – mówi cytowana w komunikacie prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. Dodała, że wybór wniosków do finansowania był niezwykle trudny – środki można było przeznaczyć tylko na 7 proc. wszystkich zgłoszonych projektów.

– Żałujemy, że wskaźnik sukcesu nie mógł być wyższy, a wiele ważnych i interesujących projektów nie zostanie sfinansowanych w tym konkursie. Zachęcamy jednak naukowców, aby składali swoje wnioski ponownie w najbliższym naborze w standardowych konkursach NCN – dodała.

Konkurs skierowany był do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Badania, które będą realizowane w ramach konkursu, mogą trwać najdłużej 18 miesięcy, a rezultaty muszą zostać udostępnione powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. Otrzymane środki finansowe kierownicy projektu mogą przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Listy rankingowe znajdują się na stronie NCN.

Szymon Zdziebłowski
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email