NCBR w międzynarodowym konsorcjum na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem

NCBR w międzynarodowym konsorcjum na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem
Fot. pixabay

Do poprawy ochrony społeczeństwa i środowiska przed narażeniem na promieniowanie jonizujące ma przyczynić się europejskie konsorcjum PIANOFORTE – informuje NCBR, które jest partnerem rozpoczynającego działalność przedsięwzięcia.

PIANOFORTE (European Partnership for Radiation Protection Research) skupia 58 partnerów reprezentujących 22 kraje Unii Europejskiej, a także Wielką Brytanię i Norwegię, a koordynowane jest przez Francuski Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez program Euratom.

Poprzez działania badawcze, które będą prowadzone w jego ramach, przyczyni się do realizacji europejskich polityk, takich jak europejski plan walki z rakiem, ochrona zdrowia przed zagrożeniami środowiskowymi oraz wdrożenie mapy drogowej na rzecz zmniejszenia zagrożeń przemysłowych i naturalnych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) będzie koordynować zadanie związane z międzynarodowymi konkursami na projekty B+R. W latach 2023-2025 zostaną zorganizowane trzy zaproszenia do składania wniosków. Skupią się one na czterech tematach: poprawa ochrony pacjenta przed promieniowaniem w związku z zastosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie; lepsze zrozumienie zmienności indywidualnej reakcji na ekspozycję na promieniowanie jonizujące; badanie mechanizmów związanych z przewlekłą ekspozycją na niskie dawki promieniowania jonizującego; poprawa zdolności przewidywania i odporności w sytuacjach kryzysu jądrowego lub radiologicznego oraz zarządzanie powypadkowe.

Poza tymi działaniami badawczymi – informuje NCBR – PIANOFORTE przyczyni się do utrzymania trwałego potencjału wiedzy fachowej w zakresie ochrony przed promieniowaniem w Europie, poprzez promowanie dostępności, wykorzystania i dzielenia się infrastrukturami badawczymi na poziomie europejskim, a także poprzez wdrażanie działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Partnerstwo będzie opierać się na wcześniejszych pracach, a w szczególności na wynikach europejskiego wspólnego programu CONCERT prowadzonego w ramach programu ramowego Horyzont 2020, który zakończył się w 2020 roku. Skorzysta również z osiągnięć innych projektów europejskich, które właśnie zostały ukończone lub są w toku, takich jak MEDIRAD, HARMONIC czy SINFONIA.

Działania partnerstwa zaplanowano na 5 lat i mają się zakończyć w 2027 roku. Szacowany budżet PIANOFORTE wynosi 46 milionów euro, z czego 65 proc. zostanie sfinansowane przez Unię Europejską, a reszta przez kraje partnerskie. 

PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email