Nagrody za zaangażowanie, kreatywność i serce – święto gdańskich służb społecznych

Nagrody za zaangażowanie, kreatywność i serce – święto gdańskich służb społecznych
Fot. Grzegorz Mehring

Medalami Prezydenta Miasta Gdańska, tytułami „Ludzi z misją”, okolicznościowymi dyplomami uhonorowano wyróżniające się specjalistki i specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ta uroczystość odbyła się w nawiązaniu do Dnia Pracownika Socjalnego, który przypadał 21 listopada.

Wydarzenie miało miejsce w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w czwartek, 23 listopada br. Medale, wyróżnienia otrzymały pracowniczki i pracownicy MOPR, których działania na rzecz gdańszczanek i gdańszczan są m.in. skuteczne, kreatywne, nacechowane wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka. Doceniono wielkie zaangażowanie w niesienie wsparcia osobom potrzebującym. 

Gratulacje i podziw

Życzenia, gratulacje z okazji święta służb społecznych złożyły wszystkim specjalistkom i specjalistom Ośrodka m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

– 21 listopada 1989 roku w Charzykowach, wtedy minister Jacek Kuroń spotkał się z przedstawicielami Waszej branży, którzy tworzyli podwaliny systemu i polityki społecznej. Wówczas było to województwo gdańskie, teraz województwo pomorskie. To symboliczne, wtedy narodziło się święto służb społecznych. Bardzo chcę podziękować za Waszą pracę. Robicie rzecz szalenie ważną, przywracacie poczucie godności drugiemu człowiekowi. Jedna trzecia podopiecznych to rodziny w procesie usamodzielniania się, czyli stanięcia na nogi, wzięcia odpowiedzialności za życie swoje i bliskich. Trzymam za Was kciuki każdego dnia. Dzięki Waszej pracy ludzie mogą mieć poczucie godności. Za to z całego serca Wam dziękuję – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– W imieniu Rady Miasta Gdańska i własnym chciałam Wam podziękować za codzienną pracę – zwróciła się do specjalistek i specjalistów gdańskiego MOPR Agnieszka Owczarczak. – Wiemy, jak wymagająca jest Wasza praca, ile trzeba w niej siły, determinacji i spokoju. Z problemami gdańszczanek i gdańszczan jesteście na co dzień. Składam życzenia, abyście Państwo wciąż znajdowali pasję do wspierania mieszkanek i mieszkańców.

Ciepłe słowa skierowała do współpracowniczek i współpracowników Agnieszka Chomiuk, dyrektorka gdańskiego MOPR.

– Jestem ogromnie wzruszona, że jesteśmy w symbolicznym miejscu, by wspólnie celebrować to nasze święto – powiedziała Agnieszka Chomiuk. – Czuję wdzięczność, że nasza rola zawodowa jest też społeczną misją. Dziękuję Wam wielkimi literami. Wiem, ile za Waszą pracą kryje się zaangażowania, stresu, obciążenia, także lęku o ludzkie życie. Z całego serca za tę wielką, codzienną pracę Wam dziękuję!

Możemy na siebie liczyć

Wśród uhonorowanych Medalem Prezydenta Miasta Gdańska są m.in. Kamila Rozalewska, starsza inspektorka w Centrum Pracy Socjalnej 5 i Mariusz Przyczyna, starszy specjalista pracy socjalnej w CPS 8.

– Od dziesięciu lat pracuję w gdańskim MOPR – powiedziała Kamila Rozalewska. – Cieszę się, że doceniono to, co robię. Zwłaszcza, że lubię angażować się w nowe, trudne zadania, których nam na co dzień nie brakuje. Ogromną satysfakcję daje mi kontakt z drugim człowiekiem, szczególnie, kiedy można mu skutecznie, realnie pomóc. Ale też mam wokół świetnych, zaangażowanych współpracowników, zawsze możemy na siebie liczyć.

Mariusz Przyczyna, który w służbach społecznych pracuje blisko dwadzieścia lat podkreśla, że nigdy nie myślał o swojej profesji w kategoriach wyróżnień i nagród.

– Czuję spełnienie jako człowiek i jako pracownik, jeśli mój podopieczny jest zadowolony, gdyż udało się poprawić jego życiową sytuację – wyjaśnił Mariusz Przyczyna. –  To dodaje skrzydeł i utwierdza mnie, że to co robię naprawdę ma sens.

Ludzie z misją są wśród nas

Gdański MOPR stara się przybliżać i promować pracę służb społecznych, podkreślać społeczną ważność zawodu pracownika socjalnego. W 2020 roku powstała strona: www.ludziezmisja.pl, która m.in. prezentuje pracowniczki i pracowników  gdańskiego Ośrodka szczególnie zaangażowanych, aktywnych w niesienie wsparcia mieszkankom i mieszkańcom. To osoby, które działają często nietuzinkowo, podejmują trudne wyzwania, by sprostać potrzebom swoich podopiecznych. Zawód jest ich pasją. Podczas czwartkowej uroczystości do grona „Ludzi z misją”, wybieranych w gdańskim MOPR, dołączyły kolejne takie osoby. To:

1. Anna Pocheć, starsza koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej w Wydziale Pieczy Zastępczej

2. Danuta Łukasik, specjalistka pracy socjalnej w CPS 3

3. Anna Libiszewska, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej

4. Wiesława i Wojciech Buksińscy, prowadzący pogotowie rodzinne.

O swojej ścieżce zawodowej, specyfice pracy, sukcesach, niekiedy osobistych porażkach w działaniu na rzecz drugiego człowieka, ale też o marzeniach opowiadają w podcastach o „Ludziach z misją”.  Zapraszamy do posłuchania ich historii.

Specjaliści gdańskiego MOPR uhonorowani Medalami Prezydenta Miasta Gdańska w br.:

1. Beata Wiśniewska, kierowniczka Wydziału Spraw Pracowniczych

2. Barbara Śliwińska, specjalistka pracy socjalnej w CPS 4

3. Mariusz Przyczyna, starszy specjalista pracy socjalnej w CPS 8

4. Kamila Rozalewska, starsza inspektorka w CPS 5.

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email