Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”

Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”
Fot. MRiPS / Twitter

Minister Marlena Maląg wręczyła w Pałacu Prezydenckim nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

Co roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.

W ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy zatrudnionych było w 2020 r. 22,5 tys. pracowników socjalnych. To Ich święto.

– Swoim zaangażowaniem, empatią oraz przychylnością dajecie Państwo wzór do naśladowania i uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi – powiedziała minister Marlena Maląg, wręczając nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

– Państwa działalność wyróżnia wdrażanie licznych, nowatorskich i niekonwencjonalnych form działania w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności lokalnej, które promują pozytywny wizerunek pomocy społecznej – napisała Minister w liście gratulacyjnym, wręczanym Laureatom.

Ogółem przyznano 16 nagród pieniężnych, 10 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych

W kategorii Nagroda indywidualna, nagrody otrzymali:

 • Agnieszka Kowalik – Specjalista Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, za innowacyjność i otwartość na innych oraz budowanie skutecznej oferty pomocowej.
 • Hanna Urbanowicz – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie, za skuteczną pracę z osobami uzależnionymi i rodzinami z dysfunkcjami.
 • Katarzyna Białaszczyk – Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, za innowacyjne, niekonwencjonalne i skuteczne wsparcie osób oraz entuzjazm w pracy na rzecz potrzebujących.
 • Katarzyna Pietrzyk-Budzowska – Pracownik Socjalny Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, za wdrażanie programów i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy pracownika socjalnego.
 • Katarzyna Mulawa – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, za otwartość na innowacyjne rozwiązywanie problemów społecznych oraz wielosektorową współpracę.
 • Leszek Lewoc – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, za stworzenie koalicji organizacji pozarządowych, których głównym celem jest pomoc osobom potrzebującym oraz niestandardowe działania zmierzające do zmiany wizerunku pomocy społecznej.
 • Michał Ptak – Pracownik Socjalny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu, za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz najuboższych, w tym pracę na rzecz społeczności romskiej w Poznaniu, a także wzmożoną aktywność w czasie pandemii, która doprowadziła do opanowania lęków wśród mieszkańców.
 • Monika Bednaruk – Starszy Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, za skuteczne pozaustawowe działania realizowane w sposób innowacyjny i na wielu obszarach działalności.
 • Radosław Budzyński-Świerszcz – Dyrektor Oddziału Akcji Humanitarnej „Życie”, Prezes Fundacji „Naprzeciw”, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Meritum”, za innowacyjne prowadzenie działalności stanowiących nisze w działaniach ustawowych instytucji pomocy społecznej.
 • Renata Rubacha – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, Wiceprezes Stowarzyszenia „Zielony Zakątek”, za organizację licznych inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.               

W kategorii – Nagroda zespołowa, nagrody otrzymali:

 • Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie, za zaangażowanie i wdrażanie nowych metod aktywizacji i integracji  międzypokoleniowej.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, za ponadstandardowe i wielorakie formy działania i wsparcia w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych.
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie, za ponadstandardowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, za wielopłaszczyznowe działania na rzecz rodzin i dzieci.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, za realizację licznych działań wspierających rodzinę, w tym m.in. za projekt partnerski „Rodzina w Centrum”.
 • Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – Zespół Pracowników, za realizację projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem.
MRiPS
Print Friendly, PDF & Email