Nabór wniosków o wsparcie w tworzeniu placówek wydłużony

Nabór wniosków o wsparcie w tworzeniu placówek wydłużony
Fot. Pixabay

Do 30 czerwca br. wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie tworzenia placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Budżet programu w latach 2021-2024 będzie wynosił łącznie 300 mln zł. – Zależy nam, by każdy zainteresowany miał możliwość złożenia wniosku, stąd decyzja o wydłużeniu naboru – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami to główny cel programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

– Centra opiekuńczo-mieszkalne mają być miejscami, które zapewnią swoim podopiecznym otoczenie jak najbardziej zbliżone do warunków domowych, gdzie będą w centrum zainteresowania. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to szansa na niezależność i samodzielność – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Budżet programu w latach 2021-2024 będzie wynosił łącznie 300 mln zł, rocznie – 75 mln zł. Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.

Ważne terminy!

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, a drugi – dofinansowanie utrzymania działalności ośrodka.

– Zależy nam, by każdy zainteresowany miał możliwość złożenia wniosku, stąd decyzja o wydłużeniu naboru wniosków w ramach modułu I do 30 czerwca br. – mówi minister Marlena Maląg.

Gminy/powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody:

  • Moduł I – do 30 czerwca br.
  • Moduł II – do 30 września br.

Następnie wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków oraz wymaganymi dokumentami:

  • w ramach modułu I – do 30 lipca br. (decyduje data wpływu do wojewody),
  • w ramach modułu II – w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Jak było do tej pory?

Od uruchomienia programu resortowego „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w sierpniu 2019 r. do 2 maja br. zaakceptowano wnioski na środki finansowe na utworzenie 36 placówek oraz dofinansowanie do funkcjonowania na łączną kwotę blisko 92,5 mln zł.

Do tej pory zostały wybudowane/oddane do użytkowania/otworzone dwa Centra opiekuńczo-mieszkalne w pow. łęczyńskim oraz w gminie Łomazy (woj. lubelskie).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Print Friendly, PDF & Email