Na rzecz lepszej współpracy

Na rzecz lepszej współpracy
Fot. pixabay.com

Organizacje pozarządowe mogą dzielić się uwagami odnośnie współpracy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, które zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu nowego programu na rok 2020.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza organizacje pozarządowe z regionu do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag na temat współpracy z samorządem województwa.

Ankieta, którą znaleźć można na stronie warmia.mazury.pl, zawiera pięć pytań. Organizacje pozarządowe mogą między innymi podzielić się ogólnymi uwagami, wskazać rodzaj potrzebnego wsparcia ze strony samorządu (inny niż dotacje na realizację zadań publicznych), przedstawić rozwiązania dotyczące organizacji otwartych konkursów ofert, a także podzielić się zdaniem na temat zasad pracy, powoływania i składu komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych.

Opinie zbierane są do 31 lipca 2019 roku na adres op@warmia.mazury.pl. Odpowiedzi zebrane w ankietach będą uwzględnione przy opracowywaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Red.
Źródło: warmia.mazury.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email