Na Podkarpaciu powstanie 8 dostępnych szkół

Na Podkarpaciu powstanie 8 dostępnych szkół
Fot. Beata Misztal

Rzeszów, Lesko i Lubaczów otrzymają granty w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”. Zwycięskie gminy przeznaczą uzyskane wsparcie na rzecz 8 wybranych szkół podstawowych, które wdrożą model dostępnej szkoły do końca października 2023 r.

Inwestycje będą przeprowadzone w gminie miejskiej Rzeszów (3 szkoły podstawowe), gminie miejskiej Lesko (3 szkoły podstawowe) i gminie miejskiej Lubaczów (2 szkoły podstawowe).

Efektem konkursu Przestrzeń Dostępnej Szkoły będzie wypracowanie i przetestowanie w około 200 szkołach podstawowych w całej Polsce Modelu Dostępnej Szkoły Podstawowej. Model wyznacza standardy zapewnienia dostępności w 4 wymiarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym. Działania te podejmowane są w ramach innowacji społecznych Programu Wiedza Edukacja Rozwój i mają charakter pilotażowy. Doświadczenia z tego pilotażu zostaną wykorzystane w kolejnych działaniach na rzecz dostępności w szkołach, w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

MFiPR
Print Friendly, PDF & Email