Promocja zdrowia na obszarach wiejskich

Promocja zdrowia na obszarach wiejskich
Fot. Ministerstwo Zdrowia

Podpisane w środę (23.11) porozumienie o współpracy między Ministerstwem Zdrowia, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to początek działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów wiejskich. Jednym z głównych zadań jest informowanie o programie „Profilaktyka 40 PLUS”.

– List intencyjny ma znacząco pomóc i zachęcić mieszkańców wsi, aby zadbali o swoje zdrowie. Stąd pomysł, aby przez struktury Agencji zachęcić do skorzystania z programu „Profilaktyka 40 PLUS” – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Zwiększenie świadomości rolników w zakresie możliwości wczesnego rozpoznawania oraz diagnozowania chorób zawodowych i cywilizacyjnych to wspólny cel Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z elementów wspólnej akcji jest informowanie o programie „Profilaktyka 40 PLUS”. Umożliwia on osobom po 40. roku wykonanie do końca 2023 r. bezpłatnych badań diagnostycznych. Dotychczas, od lipca 2021 roku, badania wykonało ponad 600 tys. osób.

– Konieczne jest promowanie badań profilaktycznych. Musimy odejść od utożsamiania zdrowia wyłącznie z medycyną naprawczą. Trzeba położyć nacisk na zmianę postaw społeczeństwa. Profilaktyka jest ogromną inwestycją w zdrowie. Dlatego tak ważne jest by z profilaktyką dotrzeć wszędzie, być obecnym nie tylko w dużych miastach – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

Narodowy Fundusz Zdrowia i  Centrum e-Zdrowia przeprowadziły wśród pacjentów badanie ankietowe dotyczące realizacji programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Z blisko 100 tys. osób, które wypełniły ankietę, mniej niż 1 proc. stanowili rolnicy. Co trzecia osoba, jako powód nieskorzystania z badań, wskazała brak placówki w dogodnej lokalizacji. Dlatego teraz badania te będzie można wykonać w prawie 2 tys. placówek w całym kraju.

Skorzystanie z badań jest bardzo łatwe. Wystarczy wypełnić krótką internetową ankietę, m.in. przez Internetowe Konto Pacjenta, aby otrzymać e-skierowanie na badania.

– Można też odwiedzić jedną z naszych placówek, a mamy 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych. W punktach informacyjnych będzie można skorzystać z pomocy pracowników ARiMR i dowiedzieć się od nich o innych programach profilaktycznych – wyjaśnia Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Współpraca, poza programem Profilaktyka 40PLUS, obejmie wszystkie inne programy profilaktyczne prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy z nich będzie promowany wśród rolników przez biura ARiMR.

Więcej informacji o profilaktyce zdrowotnej na pacjent.gov.pl.

MZ
Print Friendly, PDF & Email