MZ do RPO: Oddział psychiatrii dziecięcej WUM nie zostaje zamknięty

MZ do RPO: Oddział psychiatrii dziecięcej WUM nie zostaje zamknięty
Fot. Ministerstwo Zdrowia

Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie zostaje zamknięty – przekazało Ministerstwo Zdrowia w wyjaśnieniach dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oddział – jak poinformował w piśmie do RPO Adama Bodnara wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski – został wyznaczony jako oddział przeznaczony dla pacjentów poniżej 16. roku życia, którzy wymagają hospitalizacji psychiatrycznej i mają podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia koronawirusem.

Oddział ma pełnić tę funkcję od 9 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Ministerstwo zapewnia, że z kierownikami innych podmiotów medycznych ustalone zostało umożliwienie przeniesienia pacjentów, którzy wymagają dalszej hospitalizacji.

Według MZ konieczność wyznaczenia takiego oddziału wynikała z zwiększającej się liczby przypadków występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Nie zawsze w takich przypadkach możliwa jest izolacja pacjenta na oddziale.

Dlatego ze względu na bezpieczeństwo pozostałych pacjentów na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz personelu medycznego konieczne jest umożliwienie przeniesienia tych pacjentów do oddziału psychiatrycznego dedykowanego osobom z zakażeniem.

– Działanie takie ma na celu uniknięcie sytuacji, w których oddziały psychiatryczne dziecięce muszą wstrzymywać przyjmowanie pacjentów (lub w najgorszym przypadku mogłoby dojść do zawieszenia działalności oddziałów – np. w przypadku masowego zakażenia personelu szpitalnego) – zaznacza resort.

Miłkowski przekazał, że ministerstwo wraz z ekspertami (w tym krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży) opracowało zalecenia dotyczące sposobu kierowania pacjentów małoletnich z zaburzeniami psychicznymi wymagających hospitalizacji w związku z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Resort zwrócił się do wojewody mazowieckiego z prośbą o wyznaczenie oddziału psychiatrycznego dla pacjentów poniżej 16 r.ż. z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wymagających pilnej hospitalizacji ze względu na zaburzenia psychiczne, których stan wskazuje iż mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub życia i zdrowia innych osób.

MZ zaznaczyło, że wyznaczenie oddziału w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie zostało na roboczo ustalone z kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego prof. Tomaszem Wolańczykiem. Resort przypomina, że oddział pełnił już podobną funkcję na wiosnę tego roku. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Print Friendly, PDF & Email