MS: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na „Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025”

MS: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na „Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025”
Fot. pixabay.com

„Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2025” dotyczy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Dedykowany jest dla organizacji pozarządowych.

Mat. prasowe

MS: Prezentujemy pierwszą część listy organizacji, które zostały wyłonione w konkursach, by stworzyć Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach ww. Programu. Są to wyłącznie organizacje pozarządowe. Jest to lista, która zawiera umowy na lata 2022-2025. Konkursy do zawarcia tych umów zostały przeprowadzone w 2021 i w 2022 roku. Łącznie odbyło się 50 konkursów.

Łączna kwota przyznanych dotacji na lata 2022-2025: 284 152 937,09 zł. Dotacje – co do zasady – są wypłacane w transzach, na warunkach określonych w umowach. Na razie zostały wstrzymane, decyzją wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz z 27 grudnia 2023 r.

  • Łączna kwota przyznanych dotacji na 2022 r.: 65 855 848,44 zł
  • Łączna kwota przyznanych dotacji na 2023 r.: 69 452 451,55 zł
  • Łączna kwota przyznanych dotacji na 2024 r.: 72 690 401,68 zł
  • Łączna kwota przyznanych dotacji na 2025 r.: 76 154 235,42 zł

W ramach Programu zawarto również umowę na budowę i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Sieci Pomocy Pokrzywdzonym. Umowa obowiązuje w latach 2020-2025.

Szczegółowe informacje dotyczące Wykonawcy ww. umowy oraz przyznanych kwot dotacji na poszczególne lata, a także szczegółowy wykaz dotacji w ramach całego Programu, znajdą Państwo na stronie Funduszu Sprawiedliwości dostępnej TUTAJ.

Zasady wypłaty transz opisane są w wykazie.

Prezentowane dane są aktualne na 17 stycznia 2024 r.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Print Friendly, PDF & Email