MRiPS: Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023

MRiPS: Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023
Fot. Pixabay

Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych. Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł.Zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych do udziału w konkursie – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Autorem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dotację – od 50 tys. zł do 300 tys. zł – można przeznaczyć m.in. na dostosowanie placówek do potrzeb osób dotkniętych problemem bezdomności. My jako rząd stwarzamy odpowiednie narzędzia pomocowe skierowane do lokalnych podmiotów, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. Problem bezdomności dotyka zazwyczaj osoby, które los doświadczył szczególnie, nie możemy pozostawić ich bez pomocy – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Oferty w ramach konkursu do programu „Pokonać bezdomność” 2023 należy złożyć do 10 lutego br. do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich.

Dotacje można uzyskać w ramach czterech modułów:

Moduł I: Profilaktyka

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Moduł III: Infrastruktura

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Moduł IV: Innwacyjność

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu „Pokonać bezdomność” nastąpi 31 marca 2023 roku.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email