MRiPS: Potrzebujemy solidarności, także finansowej

MRiPS: Potrzebujemy solidarności, także finansowej
Fot. Pixabay

Pierwszym tematem posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, które odbywa się dziś w Brukseli, była z inicjatywy Polski pomoc udzielana obywatelom Ukrainy, opuszczającym swój kraj przed wojną. Działania Polski przedstawiła minister Marlena Maląg.

Minister Maląg zaapelowała o solidarność wszystkich państw Unii Europejskiej. – Potrzebuje jej Ukraina, ale potrzebują także państwa udzielające pomocy. Ważne są wspólne deklaracje, ale niezbędna jest też solidarność finansowa oraz wspólne działania, umożliwiające dalszą relokację osób przybywających do państw graniczących z Ukrainą – mówiła minister.

Polski system pomocy

– Polska, przyjmując do siebie już ponad 1,7 mln obywateli Ukrainy, stanęła przed bezprecedensowym wyzwaniem i bardzo odpowiedzialnym zadaniem – mówiła minister Marlena Maląg. – W pierwszej kolejności zapewniliśmy im bezpieczeństwo, schronienie i posiłek. Minister rodziny opisała polski system pomocy: jego organizację oraz formy udzielanego wsparcia.

PESEL dla obywateli Ukrainy

Aby jak najsprawniej zalegalizować pobyt obywateli Ukrainy Parlament przyjął, a Prezydent RP podpisał obowiązującą już specjalną ustawę. Zapewnia ona legalny pobyt, pełny dostęp do rynku pracy, opieki zdrowotnej i edukacji Ukraińcom przybyłym do naszego kraju po 24 lutego. Od wczoraj mogą oni także otrzymać specjalny numer PESEL (ich wystawianie na pełną skalę ruszy w środę).

Ustawa przewiduje dla nich jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł oraz dofinansowanie dla Polaków, przyjmujących za pośrednictwem gmin Ukraińców w swoich domach w wysokości 1 200 zł miesięcznie.

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że ok. 90 proc. przybywających stanowią kobiety z dziećmi. – Wyjątkowo niska stopa bezrobocia, określona przez Eurostat na 2,8 proc., pozwala sądzić, że znajdzie się dla nich zatrudnienie, pod warunkiem przygotowania przez pracodawców odpowiednich ofert. Równie ważne w tym obszarze jest powiększenie sieci miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. – Odpowiednie rozwiązania także znajdują się w nowej ustawie – zapewniła minister.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email