MRiPS: Ponad 2,7 mld zł trafi do samorządów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

MRiPS: Ponad 2,7 mld zł trafi do samorządów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
Fot. Pixabay

Ponad 2,7 mld zł po 550 mln zł rocznie przyznaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc tak osobom starszym jak i dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach program dzieci dostają posiłek w szkole, a osobom starszym, które np. nie wychodzą z domu te posiłki są dowożone.

– Program to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki m.in. kryterium dochodowe. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Środki przekazywane gminom w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 proc. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc skierowana jest do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach programu zostało dofinansowane dowożenie posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność. Gminy mogą starać się również m.in. o dodatkowe wsparcie na prowadzenie bezpośrednio przez samorządy stołówki szkolne.

Całkowita wysokość wsparcia z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”  w latach 2019-2023 wyniesie 2,75 mld zł, w tym rocznie 550 mln zł.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email