MRiPS: 5,5 mln zł na walkę z kryzysem bezdomności

MRiPS: 5,5 mln zł na walkę z kryzysem bezdomności
Fot. KMP Elbląg

W ramach tegorocznej edycji programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” dofinansowanie na działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności otrzymało 46 podmiotów na kwotę 5,5 mln zł.

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, wspieranie podmiotów w dostosowaniu placówek, inspirowanie i promowanie innowacyjnych działań w tym zakresie – to najważniejsze cele programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

– W ramach tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzyma 46 podmiotów na łączną kwotę 5,5 mln zł. Podmioty te będą prowadzić działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Ogromnie cieszę się, że możemy wspierać je w tej ważnej misji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodaje, na realizację projektu konkursowego można było uzyskać dotację w wysokości od 50 tys. zł do nawet 300 tys. zł.

Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” składa się z czterech części, tzw. modułów:

  • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
  • Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
  • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

– Tak szeroki zakres programu sprawia, że możemy dofinansować różnego rodzaju działania, z których wszystkie mają wspólny cel – walkę z kryzysem bezdomności i pomoc tym, którzy się z nim zmagają – podkreśla wiceminister Stanisław Szwed.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email