Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU
Fot. Pixabay

Fundacja PZU po raz kolejny ogłosiła konkurs na projekty podnoszące samodzielność i aktywność osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcy mają czas do 9 czerwca na złożenie wniosków.

– O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki – czytamy na stronie Fundacji PZU.

Zgodnie z regulaminem wnioski mogą składać:

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.),
  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),
  • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

O środki mogą ubiegać się także terenowe jednostki ogólnopolskich organizacji – pod warunkiem umocowania do występowania o dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto. Dofinansowanie otrzymają projekty trwające do 6 miesięcy (w terminie od 01.08.2021 r. do 01.02.2022 r.).

– W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych – piszą fundatorzy.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Fundacja PZU
Oprac. Red.
Print Friendly, PDF & Email