Ministerstwo Zdrowia określi wymagania wykonywania szczepień w aptekach

Ministerstwo Zdrowia określi wymagania wykonywania szczepień w aptekach
Fot. Pixabay

W katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 znajdą się apteki ogólnodostępne – zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Drugi projekt określi wymagania, jaki musi spełniać apteczny lokal i jego wyposażenie.

MZ skierowało w poniedziałek do konsultacji dwa projekty rozporządzeń dotyczące szczepień w aptekach.

Pierwszy z nich – projekt rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 – stanowi wykonanie upoważnienia z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt wymienia w katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 apteki ogólnodostępne. W ocenie skutków regulacji podano, że w Polsce jest ok. 12,1 tys. aktywnych aptek ogólnodostępnych.

Druga z projektowanych regulacji, to projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. W OSR podano, że Naczelna Rada Aptekarska (NRA) zgłosiła uwagę wskazującą na potrzebę wykreślenia z projektu odniesień do szczepień wyłącznie przeciwko COVID-19 ze względu na równoległe prace parlamentarne w zakresie przepisów wprowadzających szczepienia w aptekach w ogóle na poziomie ustawowym. Uwaga ta została uwzględniona.

NRA zgłosiła również potrzebę przeformułowania brzmienia innego przepisu. Pierwotnie zaproponowano, że aby pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe apteki ogólnodostepnej mogło służyć do przeprowadzania szczepień, musi ono posiadać oddzielne wejście z zewnątrz apteki, co ograniczałoby kontakt osób szczepiących się z nieprzeprowadzającym szczepień personelem apteki, oraz innymi klientami apteki.

W ocenie Rady wymóg ten był niemożliwy do spełnienia w przypadku zasadniczej większości aptek ogólnodostępnych. Dlatego NRA zaproponowała rozwiązanie polegające na wprowadzeniu wymogu istnienia w aptece pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. To rozwiązanie – jak podano w OSR – jest dużo bardziej elastyczne od pierwotnie zaproponowanego, dlatego projektodawca je zaakceptował i inkorporował do projektu. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Print Friendly, PDF & Email