Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki naboru w programie „Sport dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki naboru w programie „Sport dla Wszystkich”
Fot. Pixabay

Poznaliśmy wyniki naboru na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”. Dzięki rekordowemu budżetowi w wysokości 60,5 mln zł wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymało 808 projektów.

– Zgodnie z nazwą programu chcemy, aby – niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, czy rodzaju wykonywanych zajęć – każdy miał możliwość praktykowania oraz popularyzowania aktywności ruchowej w wyjątkowo szerokiej formule. Dlatego wspieramy nie tylko organizację samych zajęć sportowych, lecz także konferencje czy publikacje o charakterze edukacyjnym, zachęcające do podejmowania sportowych wyzwań. Cieszę się, że w tym roku mogliśmy przeznaczyć na ten cel rekordowy budżet – mówi minister Kamil Bortniczuk.

Program „Sport Dla Wszystkich”

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Celem Programu jest:

  • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
  • edukacja patriotyczna poprzez sport;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Wyniki konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij tutaj.

MSiT
Print Friendly, PDF & Email