Miliony euro na współpracę transgraniczną zamiast do Rosji trafią do Ukrainy

Miliony euro na współpracę transgraniczną zamiast do Rosji trafią do Ukrainy
Fot. Pixabay

Agresja na Ukrainę spowodowała zamrożenie wartego ponad 43 mln EUR programu Interreg Polska-Rosja i wykluczenie Mińska z projektu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), finansującego współpracę transgraniczną, są przekierowywane m.in. na zacieśnianie współpracy między państwami basenu Morza Bałtyckiego i wsparcie dla Kijowa.

Jak tłumaczą analitycy ogólnoeuropejskiego programu ESPON, decyzja polskiego rządu i instytucji unijnych o rezygnacji ze współpracy transgranicznej z Rosją i Białorusią oznacza zwiększenie budżetów pozostałych programów Interreg do 2027 roku.

– Program Interreg 2021-2027 jest finansowany w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i spójności Unii Europejskiej. Wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż granic zewnętrznych UE i pomaga zmniejszać różnice w standardzie życia, rozwiązując wspólne problemy po obu stronach tych granic – tłumaczą eksperci ESPON.

W poprzedniej perspektywie Interreg łączne finansowanie unijne ośmiu programów realizowanych wspólnie z Rosją wynosiło 178 mln EUR, a dwóch z Białorusią – 257 mln EUR. Działania te planowano kontynuować do 2027 roku. Jednak wywołanie wojny przez Rosję i udostępnienie jej armiom terenów i infrastruktury przez stronę białoruską całkowicie zmieniło sytuację. W zasadach współpracy transgranicznej przewidziano bowiem jej zawieszenie w przypadku naruszeń prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokracji i praworządności.

– Obecnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem programu dwustronnej współpracy transgranicznej Polska-Ukraina 2021-2027 z wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w takiej samej wysokości, co pierwotnie planowany dla programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 – zauważa ESPON.

Z kolei środki EFRR w wysokości 43,24 mln EUR do programu z Rosją przekierowywane są na inne programy Interreg: Polska-Litwa (30 mln EUr), Południowy Bałtyk (10 mln EUR) oraz Polska-Słowacja (3,24 mln EUR).

Jednocześnie Komisja Europejska bada w trybie pilnym prawne i operacyjne możliwości wzmocnienia istniejących programów współpracy transgranicznej między państwami UE (Polską, Węgrami, Rumunią i Słowacją) a Ukrainą, a także udziału Ukrainy w programie ENI, dotyczącym basenu Morza Czarnego lub w programie na rzecz Dunaju w ramach inicjatywy Interreg.

– W regionach przygranicznych UE i Ukrainy działa ponad tysiąc partnerstw między władzami regionalnymi i lokalnymi. Programy te oferują możliwości szybkiego i skutecznego wsparcia dla Ukrainy, w tym dla uchodźców – przypominają analitycy ESPON.

Alokacja środków na 2022 r. dla programu Polska-Ukraina wzrośnie o prawie 70 proc. pierwotnie planowanej kwoty na ten rok, co stanowi dodatkowe blisko 10 mln EUR. Zmiana jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej o przesunięciu środków finansowania zewnętrznej współpracy UE z Rosją i Białorusią: tzw. Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej z 2022 r. do programów Interreg z Ukrainą i Republiką Mołdawii.

– Rosyjska agresja wojskowa stanowi rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i ładu opartego na zasadach. Zawieszenie wszystkich programów transgranicznych i transnarodowych oraz płatności na rzecz Rosji i Białorusi, przy jednoczesnym wzmocnieniu wsparcia dla Ukrainy, stanowi konkretny wyraz solidarności z narodem ukraińskim – powiedziała Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform.

Polskie władze konsultowały zmiany w zakresie programów Interreg z przedstawicielami województw graniczących z Obwodem Kaliningradzkim: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Jego dotychczasowi beneficjenci mają uzyskać wsparcie w realizacji nowych projektów z partnerami z Litwy i basenu Morza Bałtyckiego.

ESPON jest finansowanym przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE programem ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy poprzez: dostarczanie wyników badań, transfer wiedzy oraz informacji dla przedstawicieli władz publicznych.

Źródło: PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email