Migowo-pisana

Migowo-pisana
Zapraszamy do czytania

Justyna Kotowicz to znana i ceniona wykładowczyni z Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tym razem zaskoczyła swoją pierwszą książką, którą poświęciła zagadnieniu dwujęzyczności u dzieci głuchych.

Autorka w swoim dziele patrzy na pryzmat dwujęzyczności poprzez dwa aspekty: komunikację i procesy poznawcze. Z pewnością może się to wiązać z jej zainteresowaniami – naukowo zajmuje się głuchotą, jak i pracą – z zawodu jest psychologiem, nauczycielem oraz wychowawcą pracującym z osobami mającymi problemy ze słuchem. Rok przed wydaniem książki pisarka została laureatką V edycji Mobilność Plus. Jej projekt „Czy dwujęzyczność migowo-mówiona ma znaczenie dla funkcjonowania poznawczego słyszących dzieci mających głuchych rodziców” otrzymał aż 161 000 zł na badania naukowe.

Książka „Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze” składa się z trzech rozdziałów odpowiadających kolejno głuchocie oraz dwujęzyczności, rozwoju komunikacji dzieci głuchych w ujęciu dwujęzyczności, a także procesu poznawczego tychże dzieci. Znajdziemy w niej również specjalistyczny słownik terminów, jak również mnóstwo tabel, rysunków i fotografii ułatwiających odbiór przedstawianych treści.

Łaknącym wiedzy z zakresu niepełnosprawności związanej ze słuchem – serdecznie polecam. Książka dostępna jest w postaci tradycyjnej, jak i e-bookowej.

Fot. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Print Friendly, PDF & Email