Łódź: Miejska Strefa Kultury dla niepełnosprawnych. Przygotowano wyjątkowe zajęcia

Łódź: Miejska Strefa Kultury dla niepełnosprawnych. Przygotowano wyjątkowe zajęcia
Fot. OVAN / Pexels

Miejska Strefa Kultury w zeszłym roku otrzymała od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grant w wysokości 85 tys. zł z programu „Kultura bez barier” na realizację przedsięwzięcia pt. „Lubimy ludzi – program rozwoju dostępności w Miejskiej Strefie Kultury”.

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, ale tworzymy wspólnotę i każdy z nas powinien być traktowany równo. W W MSK podejmowane są działania, których celem jest zwiększanie dostępności i interwencje na rzecz wsparcia rozwoju dzieci z rożnego rodzaju problemami, w tym i ze spektrum autyzmu. Przestrzenie placówek i to co się w nich dzieje jest dostępne dla wszystkich.

„Lubimy Ludzi” to projekt, w którym liczy się proces i przełamywanie barier – komunikacyjnych, sprzętowych i osobistych. Właśnie rozpoczęliśmy kolejne działania – pilotażowe zajęcia zwiększające dostępność w czterech obszarach: rozumienia, widzenia, słyszenia i poruszania się.

Program zajęć:

1. MSK – Ośrodek Górna – „Jestem, czuję, współpracuję” warsztaty dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się ze światem (dzieci w spektrum autyzmu, dzieci z afazją oraz ich rodzice).

Terminy spotkań: 25 marca i 29 kwietnia.

Współpraca: Akademia Rozwoju Dziecka MSK Górna, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KOŁO w Łodzi, PSONI Koło w Zgierzu;

Prowadzący zajęcia: Katarzyna Gałkiewicz, Julia Hołówko (instruktor MSK).

Założenia projektowe: zajęcia polegają na stworzeniu dziecku warunków do samorealizacji poprzez bliskie i dostępne formy aktywności muzyczno-ruchowej umożliwiające zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uzewnętrznienie i uporządkowanie hamowanych emocji oraz korektę zachowań. Zajęcia te pomagają w rozwijaniu postaw akceptacji, uczą prawidłowej komunikacji i dają poczucie bezpieczeństwa.

2. MSK Ośrodek Sztuki – warsztaty literacko-teatralne „Nowy język opowieści”.

Terminy spotkań (cyk warsztatów teatralnych ): 23 marca, 21 kwietnia, 28 kwietnia.

Założenia projektowe: Integracyjne warsztaty teatralne. – Pragniemy pobudzić potrzebę odbioru kultury oraz zainspirować osoby głuche do poszukiwania tekstów, które poruszają. Jednocześnie zależy nam na zwróceniu uwagi osób słyszących na istnienie użytkowników języka migowego – nie jako osób z niepełnosprawnościami, ale mniejszości kulturowej – zaznaczają pomysłodawcy.

Warsztat ma zapewnić przestrzeń do spotkania form ekspresji jednych i drugich na teatralnej scenie, a tym samym rozwinąć oryginalny język teatralny. Udział w zajęciach może dodać głuchym odwagi w odnalezieniu się w świecie słyszących, z kolei słyszących może uwrażliwić i zachęcić do komunikacji z głuchymi.

Prowadzący: Paweł Głowaty (instruktor MSK) + Tomasz Kubicki (instruktor współpracujący z MSK: Polesie).

3. MSK Chojny/MSK Dąbrowa – „Pokażę ci, co widzę” – warsztaty rozwoju umiejętności postrzegania z wykorzystaniem rzeźby.

23 marca, 30 marca, 13 kwietnia (niektóre terminy mogą być zmienione, czekamy na potwierdzenie ze strony dwóch szkół).

Prowadzący: Jerzy Grzegorski – wybitny artysta zajmujący się rzeźbą, fotografią, rysunkiem i obiektami fotograficznymi, od lat prowadzi pracownię plastyczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, zwanym „Na Dziewanny” (po konsultacjach m.in. z Andrzejem Jakubowskim, tyflopedagogiem).

Założenia projektowe: Warsztat zrealizowany będzie we współpracy z artystą rzeźbiarzem, który na czas warsztatu udostępni swoje prace. Uczestnicy będą oglądali rzeźby za pomocą dotyku, dyskutując o różnych sposobach interpretacji wybranej rzeźby. Opowieść o „zobaczonej” rzeźbie zostanie zapisana na ścieżce dźwiękowej i „zamrożona” za pomocą form ulepionych z gliny.

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email