Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - życzenia od Prezesa PFRON

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - życzenia od Prezesa PFRON
Fot. PFRON

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który od 30 lat obchodzimy 3 grudnia, ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych i zachęcanie nas wszystkich do pełnej realizacji tych praw.

Tego dnia mamy szczególną okazję, by okazać naszą solidarność i zrozumienie, bo niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Dbając o usuwanie barier, wprowadzając racjonalne udogodnienia, uczymy się otwartości na potrzeby drugiego człowieka, a także zapewniamy lepszą jakość życia nas wszystkich, dziś i w przyszłości.

Każde działanie, które poprawia dostępność instytucji publicznych, w tym urzędów, placówek edukacyjnych czy placówek służby zdrowia, ma istotne znaczenie. Podobnie jak przedsięwzięcia zwiększające dostępność w zakresie transportu, kultury, turystyki i rekreacji. Dlatego tak ważne jest, by wspierać zasadę niedyskryminacji oraz dostępności nie tylko na rynku pracy, ale we wszystkich sferach aktywności.

W tym wyjątkowym dniu życzę Państwu zdrowia, urzeczywistnienia wszystkich planów, tolerancji i życzliwości, a przede wszystkim równych szans w życiu społecznym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu PFRON
Print Friendly, PDF & Email