Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2022

Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa 2022
Fot. Pixabay

14. edycja Międzynarodowego Forum Cyberbezpieczeństwa (FIC), kluczowego wydarzenia dla tej branży w Europie, odbędzie się we francuskim Lille, w dniach 7-9 czerwca 2022 r.

Tegoroczna edycja organizowana wspólnie przez Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) i Avisa Partners, wpisuje się w plan francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (FPCEU), której myślą przewodnią jest „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.”

W marcu 2021 r., Komisja Europejska wyznaczyła ścieżkę wdrażania programu „Cyfrowa dekada”, w którego ramach cyberbezpieczeństwo ma być traktowane jako punkty wyjścia dla pokonywania światowych wyzwań. W kontekście strategicznym, spolaryzowanym wokół ścierających się ze sobą koncepcji technologii cyfrowej oraz gwałtownego przyrostu cyberzagrożeń, cyberbezpieczeństwo stało się fundamentem racjonalnego modelu cyfrowego i podstawą naszej autonomii strategicznej w tym obszarze.

Cel europejski

Na szczeblu operacyjnym Europa musi najpierw ustalić cel, a następnie zapewnić sobie środki, które umożliwią jej dostosowanie się do szerokiej gamy i stopnia zaawansowania cyberzagrożeń, a także wszelkiego rodzaju luk w bezpieczeństwie, w tym w bezpieczeństwie informacji. MFC ma przyspieszyć rozwój europejskiego rynku cyberbezpieczeństwa dzięki umożliwieniu wszystkim podmiotom, w tym organom regulacyjnym (krajowym agencjom cyberbezpieczeństwa, ENISA, DG Connect), sektorowi prywatnemu (startupom, inwestorom, podmiotom branżowym), a także użytkownikom (CISO, CSO) wzięcie udziału w wymianie poglądów, a także wspomóc ich w budowaniu europejskiej społeczności cyberbezpieczeństwa. Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach Forum we współpracy z Europejską Organizacją Cyberbezpieczeństwa (ESCO) będzie „Dzień Inwestora”, podczas którego innowacyjne startupy zaprezentują się inwestorom europejskim.

Liczne aktualnie realizowane projekty legislacyjne i regulacyjne (NIS2, cyberodporność, bezpieczeństwo produktu, elektroniczne materiały dowodowe, DMA, DSA itp.) odniosą sukces tylko wtedy, gdy w każdym państwie członkowskim i we wszystkich instytucjach europejskich nastąpi szybki rozwój kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście pierwszym warunkiem koniecznym jest zmobilizowanie zdolności i umiejętności: przyszłość cyberbezpieczeństwa będzie podstawowym tematem MFC.

Najważniejsze wydarzenie dla zaufanego ekosystemu cyfrowego

MFC jako platforma otwarta będzie kolejny raz gościć europejskich interesariuszy działających w branży cyberbezpieczeństwa oraz zaufanym otoczeniu cyfrowym. Przewiduje się, że w MFC udział weźmie ponad 15 000 uczestników, w tym agencje publiczne, użytkownicy, badacze, dostawcy rozwiązań i usług, organy ścigania, organy cywilne i wojskowe oraz wiele innych podmiotów z ponad 60 państw, oraz że będzie to kluczowe wydarzenie dla branży cyberbezpieczeństwa i zaufanego otoczenia cyfrowego. Konieczność rozpoczęcia debaty poświęconej zagadnieniom strategicznym, operacyjnym, przemysłowym, technologicznym i prawnym ma dziś nadal kluczowe znaczenie.

Jako platforma debat i spotkań eksperckich MFC będzie okazją do spotkania się interesariuszy zajmujących się szeregiem zagadnień wertykalnych oraz odniesienia się do najpoważniejszych wyzwań sektorowych i operacyjnych dzisiejszych czasów.

Odbędą się spotkania dwustronne przedstawicieli francuskich CISO należących do CESIN (pierwszego francuskiego stowarzyszenia skupiającego ponad 600 członków wywodzących się z największych spółek bądź organów administracyjnych) z ich europejskimi odpowiednikami, których celem będzie nawiązanie ogólnoeuropejskich relacji między użytkownikami końcowymi.

Platforma wydarzeń tematycznych

Jako forum promujące opinie i debaty poświęcone europejskiemu ekosystemowi cyberbezpieczeństwa, ale także wydarzenie o charakterze handlowym koncentrujące się na zbliżeniu francuskich i europejskich CISO, MFC będzie również miejscem, w którym swoje prezentacje przedstawią kluczowi decydenci europejscy, między innymi Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa), Jean-Philippe Lecouffe, wicedyrektor wykonawczy Europolu, podczas których obecna będzie również reprezentacja europejskich liderów i ambasadorów branży cyberbezpieczeństwa.

Szereg spotkań sektorowych zorganizowanych w ramach edycji MFC 2022, a poświęconych takim zagadnieniom jak ochrona e-konsumenta (e-CPF), cyberbezpieczeństwo przemysłowe (CFI), tożsamość cyfrowa (Forum ID & KYC) oraz biały wywiad (OSINT), będzie również okazją do umożliwienia uczestnikom nawiązania współpracy z ekspertami wysokiego szczebla i szybszego zorganizowania grup zainteresowanych cyberbezpieczeństwem.

Podczas tegorocznej edycji MFC odbędzie się również Cyberpuchar Europejski (EC2), pierwszy konkurs etycznego hakowania prowadzony w formacie e-sport, w którym udział weźmie 20 drużyn skupiających studentów i profesjonalistów z czołowych spółek branżowych. W ciągu dwudniowych zawodów kandydaci na ekspertów będą konkurować z doświadczonymi interesariuszami w ośmiu konkurencjach, takich jak kryminalistyka, sztuczna inteligencja, walka o flagę, OSINT i inne.

Print Friendly, PDF & Email