Miasto i uczelnie razem dla studentów z niepełnosprawnościami

Miasto i uczelnie razem dla studentów z niepełnosprawnościami
Fot. krakow.pl

Gmina Miejska Kraków i osiem krakowskich uczelni wyższych zintensyfikuje wspólne działania na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. Porozumienie o współpracy podpiszą we wtorek, 9 kwietnia o godz. 9:30 na Uniwersytecie Pedagogicznym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i rektorzy uczelni. Wydarzenie zainauguruje XII Krakowskie Dni Integracji.

Gmina Miejska Kraków od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym studentów z niepełnosprawnościami, kształcących się na krakowskich uczelniach wyższych. Przykładem jest organizowana od wielu lat przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków Konferencja „Pełno(s)prawny Student”. Podczas organizowanej w grudniu 2018 roku XII edycji tematem dyskusji były „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.
Temat zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wybrzmiewa w wielu sferach życia społecznego a kierunki działań w tym zakresie na najbliższe lata określa Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Porozumienie o współpracy krakowskich uczeni wyższych oraz Gminy Miejskiej Kraków w obszarach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością studiujących na krakowskich uczelniach pozwoli na podejmowanie stałych działań oraz inspirowanie powstania nowych na rzecz tej grupy społecznej. Sygnatariuszami porozumienia ze strony uczelni będą: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, prof. zw. dr hab. Jerzy Malec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Uniwersytet Jagielloński, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

W ramach porozumienia Gmina Miejska Kraków wyraziła wolę podjęcia współpracy m.in. w obszarze współorganizowania wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, promowania wydarzeń dla studentów z niepełnosprawnościami organizowanych przez uczelnie, organizacji wspólnych badań i przygotowania raportów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami, podejmowania działań mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Gmina zadeklarowała pomoc w nawiązaniu współpracy uczelni ze szkołami średnimi w celu informowania uczniów z niepełnosprawnością o wsparciu edukacyjnym jakie oferują poszczególne uczelnie, prowadzeniu akcji bądź zajęć wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Wykorzystanie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczeń zarówno uczelni wyższych jak i Gminy Miejskiej Kraków w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami ma szansę zaowocować realizacją nowych przedsięwzięć, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami w tym studentów krakowskich uczelni.

Krakowskie Dni Integracji to cykliczna impreza organizowana przez krakowskie uczelnie wyższe. Głównym celem imprezy jest integracja oraz zwiększenie świadomości środowisk akademickich w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Drugim nie mniej ważnym celem jest prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji studentów z niepełnosprawnościami. W programie tegorocznych Dni Integracji przewidziano seminarium oraz warsztaty. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.up.krakow.pl.

Źródło: krakow.pl
Print Friendly, PDF & Email