Masz pytanie w sprawie renty socjalnej? Zadzwoń do ZUS

Masz pytanie w sprawie renty socjalnej? Zadzwoń do ZUS
Fot. Mateusz Misztal

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych, które odbędą się w pierwszych dniach listopada.

Pierwszy z dyżurów odbędzie się już 3 listopada w godzinach 8:00 do 13:00 i dotyczyć będzie renty socjalnej: przyznanie prawa do świadczenia, wymagane dokumenty, wysokość, obowiązki wobec ZUS, zawieszenie prawa do renty socjalnej, tryb odwoławczy. W tej sprawie kontaktować się należy w danym dniu pod numerem telefonu (55) 641 92 87.

Drugi z dyżurów (5 listopada w godzinach 8:00 – 14:00) dotyczyć będzie zasad ustalania ustawodawstwa właściwego i wydawania zaświadczeń A1 dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski. Zainteresowani tym tematem winni kontaktować się z odziałem ZUS w dniu dyżuru pod numerem (55) 641 36 57.

Print Friendly, PDF & Email