Mamy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Mamy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich
Fot. Adminstrator

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Powoływany jest na 5-letnią kadencję. Od dziś 21 lipca nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich została prof. Irena Lipowicz, która zastąpiła na tym stanowisku tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem Janusza Kochanowskiego.

”Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej” – brzmi treść ślubowania RPO.

Dziś rano, 21 lipca, prof. Irena Lipowicz złożyła uroczyste ślubowanie, tym samym stała się nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

prof. Irena Lipowicz Lipowicz jest prawnikiem, od 1998 r. profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. Jest autorką ponad 50 prac naukowych, wykładała na uniwersytetach w m.in. Kolonii, Atenach, Grazu, Dreźnie.

Źrodło:interia.pl
Foto:onet.pl  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5693

Print Friendly, PDF & Email