Maluchy na zakupach - ABC Małego Konsumenta

Maluchy na zakupach - ABC Małego Konsumenta
Fot. Gustavo Fring / Pexels

20 września dzieci przedszkolne świętują Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z myślą o nich UOKiK przygotował projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta, który w przyjazny i przystępny sposób, łącząc naukę z zabawą, przybliży najmłodszym podstawowe pojęcia i zasady dotyczące robienia zakupów.

Rodzicu, opiekunie, nauczycielu – wejdź na malykonsument.uokik.gov.pl i wprowadź swoich podopiecznych w świat świadomych wyborów konsumenckich.

Już na etapie edukacji przedszkolnej warto rozwijać kompetencje konsumenckie dzieci, aby w przyszłości podejmowanie odpowiedzialnych wyborów zakupowych było dla nich naturalne. Projekt ABC Małego Konsumenta malykonsument.uokik.gov.pl pozwoli zainteresować najmłodszych zagadnieniami takimi jak:

  • kim jest konsument,
  • gdzie robimy zakupy,
  • co to jest paragon i do czego służy,
  • czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
  • jak robić przemyślane zakupy.

Projekt stworzony przez UOKiK łączy w sobie elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Scenariusze lekcji obejmują dwa tematy „Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”. Aby urozmaicić proces przyswajania wiedzy, powstały tematyczne gry online – „Sklepowe memo” i „Na zakupach”. Pozwolą one ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie, zapewniając jednocześnie mnóstwo zabawy i satysfakcji przedszkolakom. Obie gry można również przeprowadzić w wersji tradycyjnej, korzystając z udostępnionych scenariuszy lekcji.

– Co roku, 20 września maluchy świętują wkroczenie w nowy etap – edukacji przedszkolnej. Podczas tej drogi zbudują wiarę we własne możliwości i sprawczość. To właśnie teraz jest czas, aby wśród wiedzy, którą otrzymają i umiejętności, które rozwiną, znalazły się zagadnienia dotyczące traktowania ich jako małych konsumentów. Wychodzimy z założenia, że rozwijanie kompetencji konsumenckich oraz informowanie dzieci o przysługujących im prawach i obowiązkach ma fundamentalne znaczenie dla ich bezpiecznego funkcjonowania na rynku w przyszłości. Warto, abyśmy jako rodzice, opiekunowie i nauczyciele od najmłodszych lat wprowadzali dzieci w świat odpowiedzialnej konsumpcji – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK kieruje projekt ABC Małego Konsumenta przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci w wieku lat 4-5 lat oraz nauczycieli przedszkolnych. Każdy może skorzystać z materiałów i narzędzi na stronie malykonsument.uokik.gov.pl.

Dodatkowo dla kadry przedszkolnej zaplanowane zostały szkolenia na bazie scenariuszy zajęć. Projekt obejmie 500 przedszkoli publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą następnie zajęcia edukacyjne o tematyce konsumenckiej i będą mogli wziąć udział wraz z dziećmi w konkursie plastycznym, w którym nagrodą będą zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć z kodowania i robotyki dla całej placówki. Każde ze zgłoszonych przedszkoli otrzyma wszystkie niezbędne materiały do realizacji zajęć oraz udziału w konkursie, a nauczyciele przedszkolni uczestniczący w projekcie uzyskają certyfikaty. Zachęcamy dyrekcje placówek i nauczycieli do dołączenia do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji można też znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UOKiK.

Niemal codziennie zawieramy mniejsze lub większe umowy, kupujemy produkty i korzystamy z usług. Dzieci nie są jeszcze samodzielnymi konsumentami, ale uczą się nimi być i często mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Obserwują ich, towarzyszą im podczas zakupów, uczestniczą w sytuacjach związanych z byciem konsumentem. Już przedszkolaki, które opanowują naukę cyfr i liczenia, mogą zdobywać pierwsze doświadczenia jako konsumenci i w tym właśnie projekt ABC Małego Konsumenta ma im pomóc.

Przed ukończeniem 13 lat dzieci mogą same kupić drobne rzeczy związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, np. napoje czy pieczywo. Uczą się zarządzania kieszonkowym, oszczędzania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Z wiekiem stopniowo uczestniczą w zawieraniu coraz poważniejszych transakcji, często w towarzystwie rówieśników. W wieku 13-18 lat mają już większą samodzielność, choć przy droższych zakupach nadal wymagana jest zgoda ich rodziców. Cały czas, ze względu na swój wiek, należą one do szczególnie wrażliwej grupy konsumentów.

Dzisiejsze dzieci staną się konsumentami, których wybory będą miały wpływ na kształtowanie się polskiej gospodarki. Zrównoważone, odpowiedzialne wybory konsumenckie, mające na uwadze szeroką perspektywę ekonomiczną, społeczną, gospodarczą i środowiskową, to cel do którego powinniśmy dążyć w edukacji już od najmłodszych lat. Koncepcja zrównoważonych wyborów i odpowiedzialnej konsumpcji jest niezwykle istotna z punktu widzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie ona również wiodącym tematem polskiej prezydencji Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN) w latach 2023 – 2024.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 266 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie


Print Friendly, PDF & Email