Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Mat. prasowe

W dniach 11, 17 i 18 maja 2022 roku odbyły się Małopolskie Dni Rodzicielstwa Zastępczego, w roku bieżącym w formule Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Kongres był okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego.

W uroczystej gali w Kopalni Soli w Wieliczce wzięli m.in. udział Premier RP Mateusz Morawiecki, Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, parlamentarzyści, Przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa oraz radni województwa i wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Organizowany w Małopolsce Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej miał na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji z udziałem samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych oraz – przede wszystkim – rodzin zastępczych.

Istotny kontekst dla tej dyskusji tworzy 10-lat doświadczeń funkcjonowania pieczy zastępczej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również perspektywa nowelizacji tej ustawy uwzględniająca aktualne potrzeby rodzin. Kongres to także okazja do uhonorowania rodzin zastępczych, których codzienna praca kształtuje warunki do dobrego rozwoju dzieci i młodzieży powierzonych ich pieczy.

– Samorząd Województwa Małopolskiego uwzględniając konieczność pogłębienia świadomości na temat wartości i roli rodziny, już od 15 lat organizuje obchody Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Nieoceniona jest rola rodziców zastępczych podejmujących się trudnego zadania wychowania dzieci, pozbawionych miłości i wsparcia w środowisku naturalnym. Jednym z zadań samorządu województwa jest kreowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych form pieczy zastępczej, a poprzez to zachęcenie mieszkańców do podejmowania roli rodzica zastępczego – mówi marszałek Witold Kozłowski.

  • 05.2022 r. to spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca – szanse i wyzwania rodzicielstwa zastępczego”.
  • 05.2022 r. to wspólne spotkanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, w trakcie której dyskutowano na temat stanu pieczy zastępczej i wyzwań stojących przed samorządami, w tym obszarze.
  • 05.2022 r. to uroczysta Gala Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce. Wydarzenie, z udziałem Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radnych Województwa Małopolskiego stało się doskonałą okazją do podkreślenia szczególnej roli rodziców zastępczych i ich wkładu w życie społeczne, a także kształtowanie postaw młodego pokolenia.

– W województwie małopolskim funkcjonuje ponad 2 tys. zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się ponad 2,9 tys. dzieci i młodzieży. Rodzinna piecza zastępcza stwarza warunki, w których dzieci czują się bezpiecznie, rozwijają i kształtują swoje postawy społeczne, które będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu zawodowym i prywatnym. Podczas tegorocznego Święta Rodzicielstwa Zastępczego Samorząd Województwa Małopolskiego w sposób szczególny uhonorował zawodowych rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka wyróżniających się godną naśladowania postawą – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

W trakcie wydarzenia 42 rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z Województwa Małopolskiego zostały uhonorowane Nagrodą Polonia Minor. Nagroda Polonia Minor to wyróżnienie Samorządu Województwa Małopolskiego, które jest przyznawane za wyjątkową działalność na rzecz Małopolski.

O przyznaniu nagrody decydują Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

www.malopolska.pl
Print Friendly, PDF & Email