Małopolska bardziej dostępna

Małopolska bardziej dostępna
Fot. pixabay.com

W Małopolsce odbyło się pierwsze spotkanie online dedykowane koordynatorom ds. dostępności podmiotów publicznych, zorganizowane przez PFRON. Webinar w dniu 30 marca br. zapoczątkował cykl spotkań Oddziału Małopolskiego pt. „Małopolska bardziej dostępna”.

– Inicjatorem wydarzenia dedykowanego tej grupie odbiorców była Marta Mordarska – dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON.  
– Dostępność rodzi się w sercach, a potem w głowie. Państwa zaangażowanie i udział w spotkaniu potwierdzają, że w Małopolskich sercach dostępność już się zrodziła, teraz czas na nasza wspólną pracę – dyrektor zwróciła się do koordynatorów ds. dostępności uczestniczących w spotkaniu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób zajmujących się tematyką dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz innych podmiotów publicznych m.in. ZUS-ie, sądach, państwowych instytucjach kultury oraz komendach powiatowych policji.

Na zaproszenie Oddziału Małopolskiego, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu ds. Dostępności PFRON: Ewa Dados-Jabłońska p.o. dyrektora, Łukasz Iwancio – p.o. naczelnika Wydziału ds. Postępowań Skargowych oraz Tomasz Wojakowski – pełnomocnik prezesa zarządu PFRON ds. dostępności.

Dyrektor Ewa Dados-Jabłońska przedstawiała genezę i cel ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Następnie omówiła  minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz zadaniach PFRON wynikających z ustawy.

– W Małopolsce dostępność jest bardzo dobrze rozumiana. Macie Państwo partnerów, z którymi prowadzona jest stała współpraca mająca na celu zapewnianie dostępności. Postępowanie skargowe na brak zapewniania dostępności to narzędzie poszukiwania skutecznych i racjonalnych rozwiązań w tym obszarze – podkreśliła dyrektor Ewa Dados-Jabłońska.

Łukasz Iwancio przedstawił procedurę postępowania skargowego na brak dostępności architektonicznej  i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowo scharakteryzował trzy instrumenty  postępowania tj. informację o braku odstępności, wniosek o zapewnieniu dostępności i możliwości złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Rolę koordynatora dostępności jako menedżera przedstawił w swoim wystąpieniu Tomasz Wojakowski. Prelegent wymienił podstawowe zadania należące do osób pełniących tę funkcję w urzędach i zaprezentował optymalną sylwetkę kandydata na to stanowisko. Podkreślił jak ważne jest kształcenie się i pogłębianie wiedzy przez osoby odpowiedzialne za tematykę dostępności.

– Dostępność jest kwestią horyzontalną. Trudno jest traktować ją punktowo, nie widząc całości różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówił Tomasz Wojakowski.  

Ciekawe prezentacje na temat dobrych praktyk i dostosowań w urzędach przedstawiły koordynatorki ds. dostępności: Anna Mieczkowska z Oddziału ZUS w Nowym Sączu oraz Oliwia Tańska z Urzędu Gminy Pleśna. Wydarzenie zakończyła dyskusja, w którą bardzo zaangażowali się uczestnicy. Przedstawiciele PFRON odpowiedzieli na wiele pytań.

Spotkanie było pierwszym z cyklu „Małopolska bardziej dostępna”. Koordynatorów ds. dostępności podmiotów publicznych z województwa małopolskiego zachęcamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON i przesyłania tematów, do omówienia na kolejnych spotkaniach, na skrzynkę dostepnosc.krakow@pfron.org.pl.

Print Friendly, PDF & Email