Maląg: Troska o osoby starsze priorytetem ministerstwa rodziny

Maląg: Troska o osoby starsze priorytetem ministerstwa rodziny
Fot. MRiPS

Od pierwszych dni epidemii mieliśmy świadomość tego, że sytuacja, w której się znaleźliśmy jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych i schorowanych. Dlatego to ich ochrona stała się jednym z priorytetów naszego resortu – powiedziała podczas briefingu prasowego minister Marlena Maląg.

Przypomniała, że resort zainicjował działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, początkowo planując jego aktywność do końca 2020 roku, przedłużoną do końca marca 2021 r.

W ramach Korpusu na bezpłatny numer infolinii 22 505 11 11 trafiło dotąd ponad 20 tysięcy zgłoszeń z prośbą o pomoc, którą niesie ponad 13 tysięcy wolontariuszy, ponad 300 organizacji młodzieżowych oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Seniorzy do tej pory korzystają z tej pomocy, najczęściej przy zakupach artykułów codziennej potrzeby – spożywczych i higienicznych, ale także dostarczaniu ciepłych posiłków i umawianiu wizyt lekarskich.

– Dziękujemy za wspólne działanie wszystkim ludziom dobrej woli – mówiła minister Maląg, podkreślając rolę wolontariuszy cyfrowych, pomagających seniorom poruszać się w internecie oraz ozdrowieńców, udzielających się w domach pomocy społecznej.

Troska o seniorów to także starania o zabezpieczenie ich sytuacji materialnej. – To nasze podziękowanie i wyraz solidarności międzypokoleniowej – stwierdziła minister. – Cieszymy się z tego, że działania rządu Zjednoczonej Prawicy, w sposób wymierny przełożyły się na to, że seniorzy w Polsce mają dziś godne warunki życia na emeryturze.

Prawie połowa Polaków po 60. roku życia (49%) ocenia swoją sytuację bytową jako dobrą. Siła nabywcza emerytury minimalnej od 2015 r. wzrosła o 28,8%, natomiast emerytury przeciętnej – o 8% – wskazuje resort rodziny i polityki społecznej.

– Od 1 marca tego roku emeryci otrzymają zwaloryzowane emerytury. Łączna wartość zwaloryzowanych świadczeń emerytalnych wraz z 13. i 14. emeryturą w tym roku wyniesie ok. 36 mld złotych – podkreśliła minister Maląg. Dodała, że poprzez waloryzację rozszerzona zostanie grupa świadczeniobiorców świadczenia 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. – Podnieśliśmy tu próg dochodowy z 1 700 zł  do 1 772,08 zł, to wartość powyżej planowanych założeń. Dzięki zasadzie złotówka za złotówkę, wprowadzonej przy 14. emeryturze, skuteczniej wesprzemy osoby w gorszej sytuacji finansowej.

– Dobre zarządzanie budżetem państwa pozwala na zapewnienie środków finansowych, umożliwiających wspieranie rodzin z dziećmi, osób starszych, niesamodzielnych czy z niepełnosprawnościami – podsumowała minister Marlena Maląg.

– Kolejnym ważnym zadaniem jest wspieranie aktywności seniorów. Właśnie z myślą o seniorach, szczególnie tych, którzy chcą pozostać aktywni, ministerstwo rodziny prowadzi programy Senior+ od 2015 roku i ASOS – od 2016 roku – wylicza MRiPS.

– W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2025 na program Senior+ przeznaczymy 300 mln zł, a na program Aktywni+, będący kontynuacją programu ASOS – 200 mln zł. To daje razem 500 mln zł – mówi sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed. – Będą one służyły wspieraniu aktywności seniorów, zwiększaniu ich uczestnictwa w życiu społecznym i – co bardzo ważne – poprawie bezpieczeństwa. Oferty do programu Aktywni+ będzie można składać od 4 do 26 marca.

Źródło: MRiPS
Print Friendly, PDF & Email