Machałek: Od 1 marca możliwe organizowanie w szkołach dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych

Machałek: Od 1 marca możliwe organizowanie w szkołach dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych
Fot. Pixabay

Środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną zwiększone o 31 proc. Od 1 marca będzie możliwe organizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na ten cel przeznaczono 180 mln zł – poinformowała we wtorek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

– Badania wskazują, że po pandemii niezbędne jest szybkie, profesjonalne dodatkowe wsparcie, jeśli chodzi o dzieci i młodzież w szkołach ogólnodostępnych. One w ciągu ostatnich dwu lat, szczególnie dzieci starsze, przebywały dużo na nauczaniu zdalnym (…). Badania wskazują, że pogorszyła się w niektórych przypadkach kondycja psychiczna dzieci – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek we wtorek na konferencji prasowej.

Stąd, jak mówiła, aby to dodatkowe wsparcie mogło być realizowane, przygotowano dodatkowe środki na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podała, że na ten cel przeznaczono 180 mln zł, co pozwoli na realizację ponad 3 mln dodatkowych zajęć.

Pieniądze w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną, zwiększone o 31 proc.

Od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

– Chodzi także o organizację wszelkich zajęć, które wskaże nauczyciel, dyrektor, jako potrzebne w danej szkole – dodała wiceminister Machałek.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostaną uregulowane w przepisach rozporządzenia ministra edukacji i nauki, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Rozporządzenie zostanie podpisane we wtorek, najpóźniej w środę – powiedziała Machałek.

Dodała, że jeszcze we wtorek do szkół trafią komunikaty o harmonogramie przekazywania pieniędzy.

– Chcielibyśmy, by te zajęcia były realizowane już od 1 marca – zaznaczyła Machałek. Powiedziała, że zgodnie z harmonogramem do 21 lutego dyrektorzy szkół będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na środki ze wskazaniem liczby godzin, które chcą realizować w swojej placówce.

– Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. – czytamy w komunikacie MEiN.

MEiN podał, że szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć, w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć, w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Wiceminister poinformowała także, że w budżecie państwa oprócz dodatkowych środków na organizację specjalnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeznaczono 520 mln zł na zatrudnienie w szkołach ogólnodostępnych od 1 września większej liczby specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów. Podała, że łącznie na dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów przeznaczone zostało 700 mln zł.

Wiceminister Machałek powiedziała, że w szkołach ogólnodostępnych jest obecnie 21 tys. specjalistów. – Chcemy zwiększyć ich liczbę do 38-40 tys. – zaznaczyła.

– Zgodnie z szacunkami MEiN dostępność psychologów i logopedów jest różna w zależności od miejscowości. Nasze badania wskazują na to, że nie powinno być problemów z zatrudnieniem dodatkowych psychologów na tym etapie standaryzacji – powiedziała Machałek.

– Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby uczniów – podało MEiN.

Dodała, że ministerstwo przygotowuje rozwiązania, które będą „integrowały międzyresortowo działania wspierające dziecko zagrożone niepełnosprawnością od pierwszych tygodni”. (PAP)

Magdalena Gronek, Danuta Starzyńska-Rosiecka
Print Friendly, PDF & Email