Mabion będzie produkował szczepionki przeciw COVID-19

Mabion będzie produkował szczepionki przeciw COVID-19
Fot. Thirdman / Pexels

Mabion zawarł umowę z Novavax, w ramach której będzie produkował szczepionkę na Covid. Wartość umowy wynosi 372 mln dol., czyli ok. 1,46 mld zł – poinformował Mabion w piątkowym komunikacie.

– Zarząd Mabion S.A. (…) informuje, że w dniu 8 października 2021 r. Spółka zawarła z Novavax, Inc. (…) umowę w przedmiocie komercyjnej produkcji kontraktowej (…) wraz ze Specyfikacją Warunków Zlecenia (…), na mocy których Spółka będzie wytwarzać na skalę komercyjną w standardzie GMP (…) na rzecz Novavax antygen kandydata na szczepionkę na COVID-19 (…) pod nazwą NVX-CoV2373 – poinformował Mabion w piątkowym raporcie bieżącym.

O zawarciu umowy między Mabionem a Novavax informował także prezes PFR Paweł Borys na Twitterze.

– Zgodnie z zapowiedziami Mabion uruchamia w Polsce seryjną produkcję szczepionki przeciw COVID-19 przy wsparciu finansowym Grupy PFR. Spółka skutecznie zrealizowała etap transferu technologii i zawarła wieloletnią umowę z Novavax – napisał Borys.

W raporcie bieżącym Mabionu napisało, że „rozpoczęcie realizacji zlecenia jest następstwem przeprowadzenia przez spółkę działań w zakresie prac związanych z transferem procesu wytwarzania oraz metod analitycznych w oparciu o procedury i wymagania Novavax, jak też przygotowania systemu jakości spółki do wdrożenia nowego procesu i produktu, przewidzianych umową ramową z Novavax z dnia 3 marca 2021 r.”

Spółka podała także, że umowa ma charakter bezwarunkowy, a jej zawarcie i rozpoczęcie jej realizacji są niezależne od procedury rejestracyjnej kandydata na szczepionkę Novavax na poszczególnych rynkach.

– Umowa została zawarta na czas określony do końca 2025 roku, z opcją jej przedłużenia. Łączna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, została oszacowana na 372 mln USD tj. 1,46 mld zł według kursu średniego NBP z dnia 7 października 2021 roku (wartość Umowy została oszacowana przy teoretycznym założeniu przyszłej inflacji równej zero w całym okresie trwania Umowy) – napisano w raporcie bieżącym Mabionu.

Wskazano w nim również, że umowa będzie rozliczana w oparciu o wytworzone serie szczepionki po ustalonej cenie indeksowanej o przyszłą inflację. Wolumen i harmonogramy produkcji zostały ustalone dla każdego roku z lat 2022-2025.

Mabion podał, że ustalony w umowie z Novavaxem zakres prac jest powiązany z dostępnymi w spółce mocami produkcyjnymi. Dodał, że celem zarządu będzie rozbudowa mocy produkcyjnych w latach 2022-23 o kolejne dwa bioreaktory, dzięki czemu łącznie będzie ich mieć cztery.

– Zarząd Spółki ocenia, że w okresie pierwszych dwóch lat produkcji komercyjnej objętej Umową (tj. w latach 2022-2023) Spółka może zrealizować około 40 proc. łącznej wartości Umowy, a w kolejnych dwóch latach, m.in. w wyniku zwiększenia mocy produkcyjnych, około 60 proc. łącznej wartości Umowy – podał Mabion.

Dodano w nim także, że rozpoczęcie produkcji szczepionki nastąpi w grudniu 2021 roku. (PAP)

Marek Siudaj
Print Friendly, PDF & Email