Łukasz Szulc ponownie Filantropem Roku

Łukasz Szulc ponownie Filantropem Roku
Fot. nadesłane

Celem Konkursu o tytuł Filantropa Roku jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz osób prywatnych. Zaszczytny tytuł może otrzymać przedsiębiorca, osoba fizyczna, firma prywatna lub państwowa, która w roku 2020 w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób potrzebujących z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.

Laureat konkursu – Łukasz Szulc od kilku lat angażuje się na rzecz
lokalnej społeczności. Wśród działań darczyńcy w roku 2020 wyróżnić
możemy wsparcie Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak, Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Lions Club Elbląg,
Socjalizacyjną Całodobową Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, Fundację Końskie Zdrowie, Szlachetną Paczkę, a także liczne placówki oświatowe i wydarzenia sportowe. Liczba działań oraz odbiorców, a także stały charakter udzielanego wsparcia świadczą o tym, że okazywana przez
Filantropa pomoc jest świadoma i wartościowa.

Ze względu na aktualne zagrożenie COVID-19 wręczenie nagrody odbyło się
20.01.2022r. i  miało charakter indywidualny. Uhonorowanie laureata
wśród szerszej publiki odbędzie się pod koniec roku podczas Gali
Fundacji Elbląg.

Print Friendly, PDF & Email