Lublin: Trwa nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON

Lublin: Trwa nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON
Fot. Pixabay

Mieszkańcy z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania.

– Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy przy tym do zdalnego aplikowania o pomoc, co jest najbezpieczniejszą formą w dobie licznych przypadków grypy i COVID-19 – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością. 

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

  • osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON – w tym przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu, w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy również, że z pracownikami MOPR można się kontaktować w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie pod numerami telefonu:

  • 81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
  • 81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
  • 81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
  • 81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,
  • 81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • 81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.
UM Lublin
Print Friendly, PDF & Email