Lublin: Konsultacje społeczne Lubelskich Standardów Dostępności Kultury

Lublin: Konsultacje społeczne Lubelskich Standardów Dostępności Kultury
Fot. Eren Li/pexels.com

Trwają konsultacje społeczne Lubelskich Standardów Dostępności Kultury. Do udziału w spotkaniach organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych działaniami i rozwojem miasta w obszarze dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Uwagi i sugestie dotyczące projektu dokumentu można zgłaszać do 4 czerwca.

– Zależy nam na przygotowaniu dokumentu, zawierającego zasady i wskazówki, dzięki którym lubelska kultura będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy i uczestniczki życia społecznego na równi i bez barier korzystali z oferty kulturalnej miasta. Dzięki Standardom otwieramy się na szeroką różnorodność potrzeb osób współtworzących lubelską kulturę. Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy uda nam się stworzyć ostateczną wersję Lubelskich Standardów Dostępności Kultury, odpowiadającą na potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek Lublina. Serdecznie zapraszam do zaangażowania się w opracowanie dokumentu wszystkie osoby, dla których sprawy dostępności kultury w naszym mieście są ważne – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Miasto Lublin wspólnie ze środowiskiem kultury i mieszkańcami podejmuje prace nad opracowaniem ostatecznej wersji Lubelskich Standardów Dostępności Kultury dla osób z niepełnosprawnościami. To kontynuacja działań związanych z tworzeniem Standardów, realizowanych w ramach projektu „Standardy dostępności kultury – wspólna sprawa” przez Stowarzyszenie Otwieracz.

Opracowany dotychczas zasadniczy tekst Standardów obejmuje pięć części, w których rozwijane są takie zagadnienia, jak: 

  • zarządzanie,
  • współpraca,
  • współdzielenie,
  • komunikacja
  • włączanie do odbioru i tworzenia kultury. 

Załącznikami do Standardów są piktogramy wraz z opisem, wykorzystywane do jednolitego opisu wydarzeń kulturalnych w Lublinie.

Kolejnym załącznikiem jest Podręcznik, w którym rozwinięto zagadnienia z tekstu głównego Standardów. Zawarto w nim również szczegółowe informacje na temat zapewnienia dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami podczas wydarzeń kulturalnych takich jak: pokaz filmowy, spektakl teatralny, wydarzenie plenerowe, wystawa, oprowadzanie lub spacer.

W ramach rozpoczynających się konsultacji społecznych mieszkańcy mogą przekazać swoje uwagi i sugestie telefonicznie, pisemnie bądź uczestnicząc w spotkaniach otwartych. Te odbędą się 30 maja (wtorek) w godz. 16.00-18.00 oraz 2 czerwca (piątek) w godz. 10.00-12.00w siedzibie Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojna 2 (sala 252, II p.).

Podczas spotkań zapewnione będzie tłumaczenie na PJM, dostępność architektoniczna, a także możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej czy asysty.

Osoby, które chcą skorzystać z oferowanego wsparcia, potrzebują asystenta na spotkanie konsultacyjne lub mają inną potrzebę w kwestii dostępności, powinny zadzwonić w tej sprawie na numer telefonu (81) 466 37 11 (w godz. 8.00-15.00) lub napisać na adres e-mail: ngo.kultura@lublin.eu.

Pod wskazanym numerem telefonu będzie można uzyskać także dodatkowe informacje z zakresu opracowywanego projektu Lubelskich Standardów Dostępności Kultury.

Uwagi i sugestie dotyczące projektu dokumentu należy kierować do 4 czerwca,

  • korzystając z formularza konsultacyjnego, na adres: konsultacje@lublin.eu 
  • lub listem tradycyjnym na adres: Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (z dopiskiem konsultacje).

Zaproszenie na konsultacje Lubelskich standardów dostępności kultury w PJM dostępne jest TUTAJ.

Tłumaczenie streszczenia Lubelskich standardów dostępności kultury w PJM znajduje się:

Projekt dokumentu Lubelskie Standardy Dostępności Kultury wraz z załącznikami oraz wszystkie informacje są dostępne na stronie kultura.lublin.eu w zakładce Dostępność

Mat. prasowe
UM Lublin
Print Friendly, PDF & Email