Łódź: Rodzinne Domy Pomocy – poszukiwani są chętni do ich prowadzenia. Poznaj szczegóły

Łódź: Rodzinne Domy Pomocy – poszukiwani są chętni do ich prowadzenia. Poznaj szczegóły
Fot. mat. prasowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje zainteresowanych, którzy na zlecenie miasta (i pod nadzorem łódzkiego MOPS) chcieliby poprowadzić Rodzinne Domy Pomocy. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie takich chętnych.

Rodzinny Dom Pomocy jest formą usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tego typu miejsce może być prowadzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego.

– Rodzinne Domy Pomocy stanowią rozwiązanie pośrednie między usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia jaką jest Dom Pomocy Społecznej – mówi Marlena Mazerant, p.o. zastępczyni dyrektora MOPS Łódź ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami.

O wymaganiach

Rodzinny Dom Pomocy musi być usytuowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub najemcą jest osoba fizyczna albo organizacja pożytku publicznego prowadząca tego rodzaju miejsce (w przypadku najmu budynku – okres umowy najmu powinien być na tyle długi, by gwarantować właściwe funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy). Pokoje dla mieszkańców mogą być jednoosobowe (o powierzchni nie mniejszej niż 12 mkw.) lub dwuosobowe (o powierzchni nie mniejszej niż 8 mkw. na osobę). Poza tym w budynku muszą znajdować się pomieszczenia wspólnego użytkowania takie jak np. pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, kuchnia dostępna dla wszystkich mieszkańców, pomieszczenia do prania i suszenia, jak łazienka (jedna dla nie więcej niż pięć osób) i toaleta (jedna dla nie więcej niż czterech osób).

Łódź poszukuje chętnych – zgłoś się!

Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem Rodzinnych Domów Pomocy w Łodzi i posiadające stosowny budynek mają możliwość pozyskania jednorazowej dotacji na dostosowanie pomieszczeń do niezbędnych wymogów poprzez dofinansowanie ich remontu lub też zakup ich wyposażenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu MOPS Łódź:

  • (42) 685 43 62
  • (42) 685 43 63

Oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00 – 17:00

  • Kontakt także pod adresem mailowym: sekretariat@mops.lodz.pl.
UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email