Łódź: Ponad 81 tys. zł dofinansowania dla łodzianina z niepełnosprawnościami. Jak dostać takie wsparcie?

Łódź: Ponad 81 tys. zł dofinansowania dla łodzianina z niepełnosprawnościami. Jak dostać takie wsparcie?
Fot. mat. prasowe

Dofinansowanie w wysokości ponad 81 tys. zł w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” przekazał MOPS w Łodzi młodemu łodzianinowi z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wsparciu mógł on zamieszkać w lokalu pozbawionym barier architektonicznych.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w ramach dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które realizuje łódzki MOPS:

 • „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta (obejmującego dofinansowanie do wynajmu mieszkania) oraz
 • „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie (obejmującego dofinansowanie do zakupu lub zamiany posiadanego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych).

Ich celem jest zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej. 

Pierwszą osobą w Łodzi, której udało się spełnić wszystkie warunki programu „Dostępne mieszkanie” jest młody mężczyzna z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkający wspólnie ze swoim ojcem, który jest także jego jedynym opiekunem. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 81 tys. zł mogli razem wprowadzić się do mieszkania w budynku pozbawionym barier architektonicznych.

– Nieczęsto zdarza się nam przekazywać wsparcie w takiej wysokości, z tym większą satysfakcją złożyłem pod nim swój podpis. Mamy poczucie, że jest to realna pomoc dla rodziny, która nawet po usunięciu barier architektonicznych musi zmagać się na co dzień z wieloma trudnościami – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – Nadal zachęcamy do składania wniosków w obu programach. Można to zrobić do 31 grudnia 2024 roku.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta może skorzystać łodzianin, który spełnia następujące kryteria:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, który został uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie może zostać udzielone na mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany przez składającego wniosek samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 mkw. powierzchni użytkowej. Wsparcie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. W pierwszych dwunastu miesiącach wynosi 100 procent, od 13 do 24 miesiąca – 70 procent, a od 25 do 36 miesiąca – 40 procent maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego. 

Informację o wysokości miesięcznej maksymalnej kwoty dofinansowania dostępnej w jednostkach samorządu terytorialnego można znaleźć na witrynie PFRON; publikowana jest do 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kwartału.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta będzie realizowany do końca 2026 r. 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Tą samą drogą można składać wnioski w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, w przypadku którego dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu lub zamiany mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Z programu tego może skorzystać mieszkaniec Łodzi, który spełnia następujące warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczenie z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż maksymalna wartość podawana co kwartał przez PFRON. 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie będzie realizowany do końca 2025 r., ale zawieranie umów z zainteresowanymi będzie odbywało się nie dłużej niż do końca grudnia 2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości na temat obu programów można skontaktować się z pracownikami Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych łódzkiego MOPS pod numerem telefonu: (42) 685 43 70 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17).

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email