Łódź: Gdzie znaleźć pomoc dla niesamodzielnego seniora? Nie tylko w DPS

Łódź: Gdzie znaleźć pomoc dla niesamodzielnego seniora? Nie tylko w DPS
Fot. pixabay

Co zrobić w sytuacji, gdy nasz dotychczas zdrowy, sprawny i w pełni samodzielny rodzic czy dziadek rozchoruje się i będzie potrzebował stałej pomocy, a my nie mamy możliwości zaopiekować się nim na pełen etat? Możemy postarać się o pomoc z zewnątrz.

Do wyboru są zorganizowane w domu tzw. usługi opiekuńcze, domy dziennego pobytu oraz domy pomocy społecznej.

Pomoc opiekuna w domu 

O usługi opiekuńcze w domu mogą starać się zarówno osoby samotne, które z powodu swojego wieku czy chorób potrzebują pomocy innych, jak i takie, których rodzina – nawet mieszkający z nimi małżonek-senior – nie jest w stanie w pełni się nimi zaopiekować. Pomoc ta może być odpłatna, ale osoby o bardzo niskich dochodach mogą mieć ją przyznaną całkowicie bezpłatnie. 

Na czym polega taka opieka? Może to być zlecona przez lekarza pielęgnacja czy podanie leków, ale też pomoc w utrzymaniu higieny. Opiekun pomoże też w przygotowaniu czy podaniu posiłku, a nawet w wyjściu z domu.

Szczegóły, czyli warunki przyznania opieki w domu, liczbę godzin pracy opiekuna, opłaty lub zasady zwolnienia z opłat, uzyskamy, dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 102/102A – 42 685 43 62. 

Dzienny dom opieki 

Jeśli nasz bliski jest w zaawansowanym wieku, jego sprawność spadła i wymaga on opieki w ciągu dnia, powinniśmy poszukać dla niego domu dziennego pobytu. Tu będzie miał zorganizowane życie codzienne – od posiłków po zajęcia warsztatowe, które zapewniają ruch i kontakt z innymi seniorami. Podopieczny DDP przebywa tu do popołudnia, potem może być zabrany przez bliskich do domu. W Łodzi jest 20 takich placówek. Każdego dnia korzysta z nich prawie 1000 łodzian (również osób z niepełnosprawnościami), którzy płacą jedynie za przygotowanie posiłków. Szczegóły można uzyskać w Wydziałach Pracy Środowiskowej w MOPS-ie: ul. Kutrzeby 15, Grota-Roweckiego 30, Będzińskiej 5. DDP usytuowane są na terenie całego miasta.

Domy pomocy społecznej 

Zdarzają się też sytuacje, że senior nie może funkcjonować samodzielnie, a rodzina nie jest w stanie zapewnić mu opieki popołudniami i wieczorami. Warto wtedy skorzystać z domów pomocy społecznej. W Łodzi jest ok. 2000 miejsc w takich placówkach. Starsze osoby nie tylko tu mieszkają, ale mają również zorganizowany czas wolny, który jest swoistą terapią. Gimnastyka przy muzyce, zajęcia artystyczne, nordic walking i wycieczki to tylko niektóre z prowadzonych zajęć. Nierzadko wokół domu jest ogród z altanami, alejkami spacerowymi czy zewnętrzną siłownią, a w jednej z łódzkich placówek z podopiecznymi mieszka sunia Luna, wzięta ze schroniska. Oczywiście mieszkańcy, którzy mają rodzinę, mogą się z nią spotkać w placówce czy pojechać do niej w odwiedziny. 

Jak starać się o miejsce w DPS-ie? Trzeba zgłosić się do Wydziału Pomocy Stacjonarnej w MOPS-ie. Tamtejszy pracownik socjalny przeprowadzi wywiad w miejscu zamieszkania seniora oraz pomoże w skompletowaniu dokumentów. Pensjonariusz będzie wnosił opłatę w wysokości 70% swoich dochodów.

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email