Łódź: Fundusze dla organizacji pozarządowych

Łódź: Fundusze dla organizacji pozarządowych
Fot. Jerzy Górecki / Pixabay

Jeżeli twoja organizacja uzyskała dofinansowanie ze środków spoza Urzędu Miasta Łodzi, np. z któregoś z ministerstw, funduszy unijnych, Narodowego Instytutu Wolności lub PFRON, a ma problem ze zdobyciem środków na wymagany wkład własny, z pomocą przyjść może stworzony w tym celu fundusz.

Właśnie ruszył pierwszy etap konkursu, w którym na wsparcie organizacji pozarządowych przeznaczono łącznie aż 200 tys. zł. Oferty można składać do 29 lutego. W przypadku niewyczerpania całej puli środków ogłoszony zostanie kolejny nabór.

Program wkładów własnych obejmuje działania realizowane na terenie Łodzi bądź na rzecz jej mieszkańców. Tematyka działań jest dowolna. Mogą to być różnego rodzaju warsztaty, publikacje, imprezy sportowe, imprezy integrujące mieszkańców Łodzi czy wydarzenia związane z jej historią.

Organizacja aplikująca o środki może starać się maksymalnie o 25 tys. zł, przy czym wnioskowana kwota nie może przekraczać 40 proc. wartości danego projektu. Dofinansowanie jest jednoroczne, a więc otrzymane środki muszą być wydatkowane do końca 2024 r. Wkład własny można uzyskać do projektu, który został wybrany w otwartym naborze.

Program wkładów własnych w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. Wykorzystano prawie całą pulę środków przeznaczonych na ten cel. W roku 2023 r. organizacje pozarządowe przy wykorzystaniu środków z wkładów własnych zrealizowały 14 projektów. Dotyczyły one m.in. produkcji spektakli teatralnych, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, warsztatów dla dzieci, organizacji biegów na orientację.

Wszelkie informacje nt. Funduszu Wkładów Własnych dla NGO można uzyskać w Oddziale ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej UMŁ: Łódź ul. Tuwima 10, p. 115, tel. 42 638 46 99.

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email