Łódź: Fabryka Aktywności Miejskiej wyróżniona podczas gali Nagrody Karty Różnorodności

Łódź: Fabryka Aktywności Miejskiej wyróżniona podczas gali Nagrody Karty Różnorodności
Fot. mat. prasowe

Wyróżnienie Fabryce Aktywności Miejskiej UMŁ przyznano za różnorodne i kompleksowe działania prowadzone z mieszkańcami i dla mieszkańców – dla seniorów i seniorek, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób w kryzysie bezdomności, mniejszości etnicznych, kobiet i mężczyzn. Szukanie w sposób partycypacyjny przestrzeni dla każdej mieszkanki i każdego mieszkańca Łodzi.

– To wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne. Fabryka Aktywności Miejskiej działa od maja 2022 roku i do tego czasu odbyło się w niej już blisko 200 wydarzeń. To miejsce tworzy ok. 40 osób, które na co dzień działają na rzecz mieszkanek i mieszkańców Łodzi. Partycypacja, otwartość na różnorodność, aktywne włączanie w życie miasta jest dla nas fundamentem. Fabryka Aktywności Miejskiej na co dzień tętni życiem i coraz więcej mieszkańców i mieszkanek zna to miejsce na mapie Łodzi. Odbywają się u nas przede wszystkim rozmowy o tym, jak zmieniać miasto i w którym kierunku podążać, aby wszystkie osoby czuły się w Łodzi jak najlepiej. Takie wyróżnienie motywuje nas do jeszcze bardziej aktywnego działania, bo widzimy że nasza praca przynosi wymierne efekty – mówi Agata Kobylińska, zastępca Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej UMŁ.

Nagrody Karty Różnorodności

Organizatorem plebiscytu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. Pierwsza edycja Nagrody Karty Różnorodności została zorganizowana z okazji obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Jest to inicjatywa prowadzona pod egidą Komisji Europejskiej w 26 krajach. Ideą Karty Różnorodności jest dobrowolne zobowiązanie przyjmowane przez pracodawców do zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a także do upowszechniania wartości związanych z zarządzaniem różnorodnością, równością i włączaniem (ang. DEI – diversity, equity, inclusion).

Firmy zgłosiły łącznie 114 inicjatyw, samorządy 22, a pozostałe organizacje (m.in. NGO, uczelnie wyższe, instytucje publiczne) 28. Udział w konkursie wzięło łącznie 85 podmiotów (firm, samorządów i organizacji). Inicjatywy oceniało 22-osobowe jury składające się z osób reprezentujących biznes, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Gala rozdania Nagród Karty Różnorodności odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Statuetki zostały wykonane z gliny przez podopiecznych Fundacji Synapsis – fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem.

Mat. prasowe
UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email