„Lodołamacze” 2022 – konkurs dla firm przyjaznych niepełnosprawnym

„Lodołamacze” 2022 – konkurs dla firm przyjaznych niepełnosprawnym
.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji „Lodołamacze 2022” trwa do 15 sierpnia 2022 r.

„Lodołamacze” to przedsięwzięcie, którego ideą jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, głównie na rynku pracy.

Kandydaci tegorocznej edycji powalczą o  tytuł Lodołamacza 2022 w kategoriach:
  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
Na laureatów bieżącej 17 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne:
  • Superlodołamacz
  • Lodołamacz Specjalny

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Rozstrzygnięcia regionalne konkursu odbędą się we wrześniu, natomiast Ogólnopolska Gala „Lodołamacze” 2022 została zaplanowana na 6 października 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs Lodołamacze 2022 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy i dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery”.

Print Friendly, PDF & Email