Letnie półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy

Letnie półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy
Fot. mat. prasowe

Jak co roku Kraków organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji krakowskich półkolonii, miasto planuje objąć opieką również dzieci z niepełnosprawnościami, które przybyły do Krakowa z objętej wojną Ukrainy.

Як щороку місто Краків організує літній відпочинок для дітей і молоді з особливими потребами. Цього року у літніх таборах відпочинку місто планує заопікуватися також дітьми з особливими потребами, які прибули до Кракова з охопленої війною України.

W ramach półkolonii w godzinach od 8:00 do 16:00 zostaną zorganizowane zajęcia aktywizujące dla dzieci, różnego rodzaju zajęcia sportowe, gry i zabawy oraz wyżywienie, opieka medyczna, transport z oraz do wyznaczonych miejsc zbiórek, a wszystko to odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonych opiekunów. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii będzie czuwała wykwalifikowana kadra specjalistów.

Udział w półkoloniach dla dzieci z niepełnosprawnościami będzie bezpłatny.

W celu rozeznania zapotrzebowania oraz zainteresowania tego typu wsparciem, wśród rodzin z Ukrainy wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, Miasto prosi o zgłaszanie się chętnych osób do piątku, 20 maja na adres e-mail sz.umk@um.krakow.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane zarówno od osób indywidualnych jak i stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

W treści zgłoszenia należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,
 • informacje o adresie pobytu (tak aby możliwe było oszacowanie zainteresowania w poszczególnych częściach Krakowa),
 • informację o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o niepełnosprawności dziecka
 • określenie rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • wskazanie preferowanego terminu półkolonii w okresie wakacyjnym (biorąc pod uwagę fakt, iż turnusy będą 5 lub 10 dniowe – każdy turnus zaczyna się w poniedziałek i kończy w piątek).

Jednocześnie Urząd Miasta Krakowa informuje, iż powyższy komunikat ma na celu rozeznanie zainteresowania udziałem w celu przygotowania oferty odpowiadającej na potrzeby rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami z Ukrainy.

Informacje o zapisach oraz szczegółowej ofercie półkolonii będą przekazane w terminie późniejszym do osób które zgłoszą zainteresowanie.

[UA]

У рамках літніх таборів від 8.00 до 16.00 будуть організовані активізуючі заняття для дітей, розмаїті спортивні заняття, ігри, харчування, медична опіка, транспорт з і до визначених пунктів збору, а все це відбуватиметься під наглядом досвідчених опікунів. Над безпекою учасників літніх таборів чуватимуть кваліфіковані спеціалісти.

Участь у таборах для дітей з особливими потребами буде безкоштовною.

Для того, щоб з’ясувати, чи є потреба і зацікавлення такого типу підтримкою серед сімей з України, які виховують дітей з особливими потребами, просимо зголошуватися охочих до 20 травня 2022 р. за адресою sz.umk@um.krakow.pl.

Заявки будуть прийматися від індивідуальних осіб, товариств і позаурядових організацій.

У заявці просимо вказати:

 • ім’я і прізвище дитини,
 • ім’я і прізвище батьків чи опікунів,
 • інформацію про місце помешкання (щоб оцінити зацікавлення літніми таборами у відповідних частинах Кракова),
 • інформацію про посвідчення для осіб з інвалідністю або заяву про інвалідність,
 • вид інвалідності дитини,
 • термін літніх таборів у період канікул (беручи до уваги, що заїзд триватиме 5 або 10 днів – кожен заїзд починається у понеділок і закінчується у п’ятницю).

Уряд міста Кракова інформує, що подана вище інформація спрямована на те, щоб з’ясувати зацікавлення участю у таборах і в подальшому підготувати пропозиції, які відповідали б потребам сімей з України, у яких є діти з особливими потребами.

Інформація про запис і конкретні пропозиції літніх таборів буде надіслана згодом до зацікавлених осіб.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email