Łęczycka 26 – zmiana społeczna to żmudny proces

W maju 2011 roku został opracowany i wdrożony do realizacji „Kompleksowy Program Naprawczy dla mieszkańców bloku przy ul. Łęczyckiej 26 na lata 2011-2013„. Warto przypominać o tym programie, który zwrócił uwagę na mieszkańców wspomnianego bloku i zmierzył się z ich problemami.

Głównym celem Programu jest zmiana postaw społecznych i aktywizacja mieszkańców, ukierunkowanie ich na podejmowanie działań zmierzających do poprawy własnych warunków bytowych, jak i najbliższego otoczenia. Pozostałe założenia to również podniesienie bezpieczeństwa, zminimalizowanie zjawisk dysfunkcyjnych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, polepszenie estetyki wokół i wewnątrz budynku.

Program powstał z inicjatywy członków Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu. Radni komisji w składzie – Maria Kosecka przewodnicząca, Agnieszka Kondraczuk, Małgorzata Adamowicz, Ryszard Klim, Marek Kucharczyk oraz Andrzej Tomczyński podjęli działania i zainicjowali opracowanie programu naprawczego dla mieszkańców bloku. Temat ten jest tym bardziej  trudny, że powyższy blok cieszy się negatywną opinią wśród elblążan, a działania tam kierowane wymagają czasu, konsekwencji, jak i współpracy wszystkich podmiotów  zaangażowanych  w przeprowadzenie zmian. Program został opracowany przy ścisłej współpracy przedstawicieli jednostek: Zarządu Budynków Komunalnych, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Działania podzielono na trzy obszary: sprawy mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz sprawy socjalne. Dla prawidłowej realizacji zadań powołany został Zespół Koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele wymienionych jednostek oraz mieszkańcy bloku jako członkowie Rady Mieszkańców. Zespół na bieżąco monitoruje realizację  zadań zawartych w harmonogramie, a w razie potrzeby dokonuje odpowiednich modyfikacji.

Wolne zmiany w dobrym kierunku… jedynie słuszne rozwiązanie
Powyższe hasło może i brzmi odrobinę śmiesznie, ale jest prawdziwe. Trudno oczekiwać zmiany postaw mieszkańców bloku przy Łęczyckiej z dnia na dzień. Trudno również narzucić im jakieś rozwiązania, czy sposoby zachowań, tu efekt może być odwrotny od założonego. W programie naprawczym stawia się na budowanie relacji, zdobywanie zaufania, pokazywanie pozytywnych przykładów i alternatywnych rozwiązań, a to wiąże się z czasem. Dotychczasowe działania podjęte w ramach realizacji programu można ocenić pozytywnie. Przy wzajemnej współpracy wszystkich podmiotów zrealizowano szereg działań.

– W wyniku prac remontowych przeprowadzonych wokół budynku jak i wewnątrz poprawiono estetykę.

– Organizując czas wolny utworzono wspólnie z mieszkańcami ogródek dziecięcy, a dla starszej młodzieży mini siłownię.

– W ramach działań pedagoga ulicy udało się zaktywizować młodzież w wieku 15-24 lata. Młodzież świadczyła między innymi wolontariat na rzecz Schroniska dla Zwierząt. Dzięki współpracy z innymi podmiotami młodzież chcąca rozwijać swoje zainteresowania miała możliwość uczestniczenia w zajęciach popołudniowych  między innymi  w szkole tańca  Broadway oraz w klubie sportowym Olimpia 2004. Natomiast dla dzieci i młodzieży mającej trudności szkolne przy współpracy z Centrum Wolontariatu zorganizowano i prowadzono korepetycje.

– Dla osób dorosłych prowadzono spotkania z psychologiem, które miały charakter grupy wsparcia.

– Osoby w wieku produkcyjnym kierowano do udziału  w programie „Od wykluczenia do usamodzielnienia„ mającym na celu zwiększenie gotowości do podjęcia aktywności społecznej, życiowej i zawodowej.

– Część mieszkańców podjęła działania w ramach „Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasta Elbląg„ poprzez  oddłużanie , odpracowywanie  swoich zobowiązań w stosunku do ZBK.
Efekty działania Programu pokazują, że warto podejmować żmudną pracę na rzecz społeczności bloku przy ulicy Łęczyckiej. W najbliższym czasie planowane jest między innymi  zorganizowanie konkursu plastycznego dla  dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczny dom – bezpieczne osiedle„ oraz  spotkania członków Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Pierwsze takie spotkanie przewidziane jest w październiku br.  UM Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8436

Print Friendly, PDF & Email