Lębork: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Lębork: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Fot. Pixabay

Centrum Zdrowia Psychicznego przy SPS ZOZ w Lęborku zaprasza do nawiązania współpracy i skorzystania z pomocy oraz opieki utworzonego w placówce Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej (I stopień referencyjności) Dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub 21 r.ż. w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców – bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, psychologami szkolnymi oraz osobami wspierającymi rodziny. Praca tego typu ośrodków bazuje przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bezpośrednio w placówce oraz w formie tele- i videoporad.

Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

 • odczuwają lęk,
 • mają problemy emocjonalne i zachowania,
 • mają trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami,
 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych,
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych,
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych,
 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej.

Organizacja pracy Ośrodka:

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, nr tel.: 662 044 789.

Poradnia czynna jest:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 11:00-13:00
Środa: 8:00-20:00
Czwartek: 8:00-20:00
Piątek: 11:00-15:00

Ścieżka wsparcia

 • Rozmowa telefoniczna z psychologiem w celu zebrania wstępnego wywiadu i zakwalifikowania dziecka do cyklu diagnostyczno-konsultacyjnego. Ustalenie terminów spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych.
 • Cykl diagnostyczno-konsultacyjny (2-4 sesje). W ramach tego cyklu psycholog przeprowadzi z wywiad na temat zgłaszanego problemu, poszerzony o szerszy kontekst życia dziecka. Na koniec przedstawi wstępną diagnozę zgłaszanych problemów.
 • Decyzja zespołu psychologów i psychoterapeutów Ośrodka o zalecanej formie pomocy (świadczonej w Ośrodku lub dostępnej poza jego obrębem).
 • Ustalenie kontraktu z psychoterapeutą lub osobą prowadzącą poradnictwo na cele i zakres pracy.

W Ośrodku świadczone są następujące usługi:

 • porada psychologiczna diagnostyczna,
 • porada psychologiczna,
 • sesja psychoterapii indywidualnej,
 • sesja psychoterapii rodzinnej,
 • sesja psychoterapii grupowej,
 • sesja wsparcia psychospołecznego,
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
Źródło: szpital-lebork.com.pl
Print Friendly, PDF & Email